Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintergatan Projektplanering3 Tallkrogens fsk Bullerbyn

Skapad 2020-02-14 09:04 i 181331 Förskolan Bullerbyn Stockholm Farsta
Förskola
Vintergatans fokusområde är social hållbarhet. Vi kommer att arbeta med ett projekt som handlar om att vara en bra kompis och ta hand om varandra.

Innehåll

The

På Vintergatan vill vi skapa goda relationer bland barnen. Det ska gagna enskilda barnet såväl som hela barngruppen. För att åstadkomma detta behöver vi pedagoger vara med och medla, ge positiv feedback, utmana och uppmuntra dem i deras konflikthantering och relationsskapande. Vi väljer att se konflikthanteringen som en del av barnens sociala utveckling, kamratkultur och sociala lärande utifrån förskolans styrdokument och barnkonvention. 

 

 

Mål 

Målet är att först i liten grupp skapa förutsättningar för samarbete och gemenskap för att sen även arbeta i större grupp och få en större förståelse för varandra, varandras likheter och olikheter. 

Syfte

Vi vill visa på att olikheter är något som är positivt. Att gemenskapen och kamratskapen leder till utveckling och lärande framför allt språkligt. Genom att skapa goda relationer blir också förståelsen för andra och empatin förstärkt vilket i sin tur leder till ökad kunskap om hur viktigt det är att vara en bra kompis och tryggheten i gruppen förstärks. Trygghet är nyckeln till vidare kunskapsutveckling inom andra områden så som tex språk, matematik, naturkunskap etc.

Genomförande

Varje barn får möjlighet att välja aktivitet utifrån sitt eget intresse. Vi dokumenterar och samtalar med barnen om vad en bra kompis är och varför vi ska vara snälla och hjälpsamma mot varandra. Vi utgår också från barnkonventionen och samtalar om barns rättigheter. Vi arbetar tillsammans i små och stora grupper med både den sociala hållbarheten och vår pedagogiska innemilj för att skapa en trygg verksamhet där vi kan utvecklas vidare. Vi har sett stort intresse hos barnen för musik, dans och rörelse. Det har visat glädje genom att röra sig till musiken och dansa tillsammans. Därför kommer vi att använda oss av estetiska uttrycksmedel som ett sätt att kommunicera med varandra därigenom, känna gemenskap.

Dokumentation

Vi skriver ner vad varje barn säger och gör samt kompisarnas kommentarer. Vi använder oss av iPads, läslampa, ägget, projektor etc. för att dokumentera det vi gör och utvecklingen som sker.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: