👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språkgrupp 1 - v.9 och v.11

Skapad 2020-02-14 10:12 i Fsk Lek & Lär Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Språkgrupp 1 - v.9 och v.11

 

Syfte:

I läroplanen (Lpfö 18) står det att förskolan ska arbeta för att varje barn utvecklar;

·        både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska (sid. 14)

·        Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (sid. 14)

Mål:

·        Att barnet är aktiv på aktiviteten

·        Att barnet försöker uttrycka sig verbalt

·        Att pedagogen erbjuder alla moment som planeringen beskriver

 

Fokusområde

Uttal

 

Genomförande

Under denna aktivitet använder vi en applikation på ipaden och spelar in vår röst. Barnen får ta ett språkkort ur en påse och säga vad det är på kortet till ipaden som sedan ska spela upp ordet med en robotröst.

Fokuset för undervisningen ska ligga på barnets individuella aktivitet och leken ska vara grunden för undervisningen vid språkgruppens tillfällen.