👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera mera!

Skapad 2020-02-14 10:24 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik Matematik
Vi kommer under några veckor framöver, att lära oss programmera både analogt och digitalt.

Innehåll

Du lever i en digitaliserad värld. För att du ska kunna förstå att det är vi människor som skapar denna värld, krävs det att du får kunskap om programmering.

Du kommer få träna på logiskt tänkande, sortering och att se samband och mönster. Tankesättet inom programmering är även en tillgång i många av skolans andra ämnen

Vi kommer att arbeta med hjälp av serien Programmera mera som finns på UR. Vi kommer varva teori med praktiska övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3