👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa och skriva åk 3

Skapad 2020-02-14 11:50 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Läsa och förstå olika typer av texer.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Samtal, läsning och skrivning lyfts i meningsfulla sammanhang.

Innehåll

 

Syfte är att 

 • du ska läsa för att träna avkodning och läsflyt.
 • du ska använda lässtrategierna att förutspå, reda ut nya ord och begrepp, ställa frågor, sammanfatta en text och skapa inre bilder, för att förstå texten på flera nivåer och för att få en rikare läsupplevelse.
 • du ska bli medveten om att sj-ljudet stavas på flera olika sätt, t. ex. med sj, sk, skj, stj och sch.
 • du ska kunna stava ett tiotal av de ord som är aktuella i kapitel 6A och 6B i Livet i Bokstavslandet: schema, mystiskt, duscha, doktor, intyg, stinka, sprallig, solnedgång, mätt, fräsch.
 • du ska ges möjlighet att utforska strukturen i sångtexter och dikter.
 • du ska utveckla din fantasi och lust att själv skriva dikter.
 • du ska ges tillfälle att fundera över syfte/budskap med en sångtext.
 • du ska skriva egna meningar av de ord som är aktuella i kapitlet (ordväggen).

 

Arbetssätt och undervisning

 Undervisning där vi :

 • arbetar med olika lässtrategier  (Spågumman, Reportern, Detektiven, Cowboyen, Konstnären).
 • läser olika genretexter.
 • samtalar och reflekterar över texters innehåll.
 • har högläsning några tillfällen i veckan.
 • övar i arbetsböcker och på arbetsblad.
 • övar språklära (sj-ljudet).
 • arbetar enskilt, i lärpar och större grupper.
 • använder ett material som heter, Livet i Bokstavslandet.

Vi kommer att ha både läs-och skrivläxa, i syfte att automatisera avkodning, läsflyt, läsförståelse och att lära sig stava vanligt förekommande ord rätt i elevnära texter.  

Tidsram

Lå 19/20  v 9 - 12

Bedömning

Fortlöpande visar du hur din läsförmåga utvecklas i samtal kring det lästa, högläsning för en vuxen. Muntligt och skriftligt svara på frågor kring olika texter.  Din förmåga att självständigt använda de olika läsförståelsestrategierna.  Använda stor bokstav och punkt, mellanrum mellan ord, samt stava vanliga ord rätt. Skriva läsligt för hand eller skriva på dator.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3