👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska språket

Skapad 2020-02-14 11:54 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola
Vi arbetar vidare med svenska språket som fokus, vilket genomsyrar hela verksamheten.

Innehåll

Eftersom att vi har många barn på avdelningen som har olika etniciteter så behöver vi fokusera på svenska språket. Detta gör vi genom olika metoder men främst när vi berättar sagor. T.ex. att fråga barnet om man sitter i eller en stol. Genom sagorna så lär barnet sig att benämna ord med rätt artikel samt tempus. 

Eftersom att många barn har andra modersmål som de också måste behärska är det extra viktigt att lägga fokus på svenskan med. 

Vi kommer att arbeta med 

Artikel: en eller ett

Antal: en, flera eller många 

Prepositioner: i, på, framför, bakom

Tempus: presens, futurum och preteritum

Uttal 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18