👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT2020 Från ett frö

Skapad 2020-02-14 12:08 i 184361 Förskolan Ekebergabacken Stockholm Farsta
Förskola
Naturen är en av de viktiga delar i människors liv. Att kunna vara i naturen och uppleva det som den erbjuder på gör våra upplevelser rikare. För att kunna ge barnen möjligheter till att uppleva naturen ska vi pedagoger stimulera barnens intresse för naturens kretslopp. Vi ska utforska naturen tillsammans.

Innehåll

 

 

Projektfråga: Vad blir det av ett frö?

 

Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål: Varje barn i förskolan ges förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI: Barnen får goda möjligheter att utforska naturen med växter, djur och naturfenomen samt vardagsfenomen och vardagsteknik. Det sker bland annat genom experimenterande vilket även berikar barns lek och gör att god omsorg och lärande bildar en helhet. Barnen får därigenom möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt, varsamt och därmed hållbart förhållningssätt.

 

 Projektbeskrivning:

VAD: Naturens kretslopp

 

VARFÖR: Barnen ska uppleva och utforska hur en planta växer.

 

HUR: Vi ska plantera olika fröer.

För att plantera något ska vi introducerar barnen material och intruktion om hur plantering går till (språk).   

Vi ska vara i små grupper och barnen får samla in olika fröer eller kärnor som de kommer att kontakta med i deras vardag till exempel vid frukost, fruktstund, lunch.