👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2020-02-14 12:44 i Länna skola Norrtälje
Grundskola F Matematik
När romarna handlade på marknadsplatsen kunde det var svårt att jämföra bråktal med olika nämnare. Därför började de ange alla mängder i hundradelar även för mängder som kunde förkortats till ett bråk med en mindre nämnare. På latin, som var romarnas språk, sa man per centum - för varje hundra. Idag säger vi procent. Och det betyder just hundradel.

Innehåll

Mål

Att kunna:

·       Förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent

o   Beräkna andelen

o   Beräkna delen

o   Beräkna det hela

·       Räkna med förändringsfaktor

·       Använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser

·       Skilja på procent och procentenheter

·       Räkna med promille

 

Utökat mål

·       Räkna med upprepade förändringar

·       Problemlösning med procent

 

Matriser

Ma
Lärandematris Procent åk 9

Rubrik 1

Ej uppnått
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Procent
Du har förståelse för procent begreppet. Du kan räkna ut hur många procent något är. (T.ex 5 av 15 tröjor är blå. Hur många procent av tröjorna är blå?) Du kan räkna t.ex ut ett nytt pris om det höjs eller sänks med 30%. Du kan räkna ut ränta för ett helår
Du har god förståelse för procent begreppet. Du kan räkna ut hur många procent något är, vid en förändring (Höjning eller sänkning) eller vid en jämförelse. Du kan räkna ut det hela om du vet procentsatsen. Du kan räkna t.ex ut ett nytt pris om d.et höjs eller sänks med 27%. Du kan räkna ut ränta för helår, halvår, och ett antal månader
Du har god förståelse för procentbegreppet. Du kan räkna ut hur många procent något är, vid en förändring och vid en jämförelser. Du har fler strategier för att t ex räkna ut ett nytt pris om det höjs eller sänks med 27%. Du kan använda dig av förändringsfaktorn. Du kan räkna ut det hela om du vet procentsatsen. Du kan räkna ut fler procentuella förändringar som sker efter varandra. Du kan räkna ut räntan oberoende av för hur lång tid det gäller.
Resultat och rimlighet
Resultatet är rimligt men enheten är fel eller saknas. Avrundningar görs för tidigt i uppgiften
Resultatet är rimligt med rätt enhet. Svaret svarar på uppgiftens fråga och är förklarat.
Resultatet är rimligt. Avrundningar sker på korrekt sätt, dvs i svaret. Svaret kopplas till frågan och det finns slutsatser som det argumenteras för.
Redovisning
Din redovisning går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Din redovisning är tydlig och du förklarar alla steg i din lösning.
Din redovisning är enkel att följa och förstå. Den är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Den matematiska terminologin är korrekt.