👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets olika former

Skapad 2020-02-14 12:53 i Andersbergsskolan Halmstad
Vatten.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Enkla lösningar och blandningar. Vilka material flyter och sjunker i vatten.

Innehåll

Syftet är:

- att eleverna ska förstå vattnets olika former och hur de förändras beroende på temperatur. 

- att eleverna förstår vilka material som kan flyta och sjunka samt varför.

 

Arbetssätt

* genomgångar
* filmer
* diskussioner
* experiment 

* dokumentera  i en experimentbok

Vi kommer att arbeta med;
Vattenexperiment, avdunstning/kokning, hypoteser (frågeställningar), lösningar och blandningar, flyter och sjunker. 

 

Bedömning

Du ska känna till:

- Vattnets olika former.

- några material som flyter.

- några material som sjunker. 

- en 

 

Du ska kunna:

- göra en frågeställning.

- genomföra experiment. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3