👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering NO åk 8 vt20

Skapad 2020-02-14 13:18 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi Teknik Kemi
Här hittar du terminsplanering och veckoplanering i NO/Tk för åk 8 vt20

Innehåll

Övergripande terminsplanering

Vinsta grundskola, VT 2020

Ämne:  NO/TK

Klass:   Åk 8

Lärare: Sarah Eurén, Marie Suneborn

 

 

2

Ke: organisk kemi (kolväten, alkohol, syror)

Lab Teori

Sid: 82-89

Innehåll: Kol, grafit, diamant, fulleren, grafen, Nanoteknik, amorft kol, stenkol, träkol, aktivt kol.

Alla har inte samma grundkunskap så det kan hända att just du behöver lära dig några fler ord i dessa sidor så om det finns ord som du läser i texten och inte förstår så FRÅGA!

 

Kunskapskontroll på dessa begrepp och sidor.

3

Ke: organisk kemi

Lab Teori

Sid: 90-97

Innehåll: Bindningar, enkel- och dubbelbindning, etan, eten, etyn, mättade och omättade kolväten, polymerer, plaster, papper, fossila bränslen, olja, fraktionerad destillation, krackning, bensin, diesel, fotogen, naturgas, biogas, torv, brunkol, stenkol, förbränning av fossila bränslen, biobränslen, förnybara energikällor. Alla har inte samma grundkunskap så det kan hända att just du behöver lära dig några fler ord i dessa sidor. Finns det ord/något i texten som du inte förstår så måste du fråga!

 

Kunskapskontroll på dessa begrepp och sidor.

4

Ke: organisk kemi

Lab 1 Estrar

Sid: 98-104

Innehåll: Alkoholer, OH-grupp, metanol, etanol, glykol, glycerol, syror, karboxylgrupp, metansyra, myrsyra, etansyra, ättiksyra, estrar. Alla har inte samma grundkunskap så det kan hända att just du behöver lära dig några fler ord i dessa sidor.

Finns det ord/något i texten som du inte förstår så måste du fråga!

 

Kunskapskontroll på dessa begrepp och sidor.

5

Ke: organisk kemi                                                         utvecklingssamtal

Lab 1 Estrar

Sid: 82-104

Innehåll: Hela kap 3. Allt det som vi läst hittills och det som vi jobbat med under veckorna.

Satsar du på mer än E är sid 108-111 bra för dig för att få tillräcklig fördjupning i ämnena.

Lektionerna denna vecka är till för repetition och fördjupning!

Finns det fortfarande något som du inte förstår så måste du fråga!

 

Kunskapskontroll på dessa begrepp och sidor.

6

Ke: avslut, prov

Lab Teori, repetition inför provet

Sid: 82-104

Innehåll: Hela kap 3. Allt det som vi läst hittills och det som vi jobbat med under veckorna.

Satsar du på mer än E är sid 108-111 bra för dig för att få tillräcklig fördjupning i ämnena.

Lektionerna denna vecka är till för repetition och fördjupning!

Finns det fortfarande något som du inte förstår så måste du fråga!

 

Prov!

 

7

Tk: elbilen

Lab: grupparbete bygg en elbil

s. 32-34

Innehåll: skiss, ritning, vy, måttsättning, snitt, konturlinje, skymd konturlinje, måttlinje och måttgränslinje, centrumlinje, skala

Filmer (sli) Uppfinningarna som förändrade världen 3, Förbränningsmotorn

8

Tk: elbilen

Lab: grupparbete bygg en elbil

s. 22-31

Innehåll: produktutveckling, design, modell, prototyp, patent, avveckling, livscykelanalys, teknikutvecklingsprocess

Satsar du på mer än E är plussidorna 44-45 bra för dig för att få tillräcklig fördjupning i ämnet.

Film (sli): Michael Faraday och generatorn

Kunskapskontroll på dessa begrepp och sidor

9

Sportlov

10

Tk: elbilen

Lab: grupparbete bygg en elbil

s.51-58

Innehåll: stegvis utveckling, behov, lösa problem, teknisk lösning konkurrens, prestige.

Satsar du på mer än E är plussidorna 70-71 bra för att få tillräcklig fördjupning i ämnet.

Film (sli) Rudolph Diesel och dieselmotorn

Kunskapskontroll på dessa begrepp och sidor

11

Tk: elbilen

Lab: grupparbete bygg en elbil

s.59-65

Innehåll: hjul, fjädring, ångmaskin, förbränningsmotor, löpande band, elbil, batteri bränslen, fossila bränslen, biobränslen, förnybar, icke-förnybar, biomassa

Filmer (studi): Bränslen, Vad är biobränslen?, Biomassa som energikälla, Miljöpåverkan av biobränslen

Kunskapskontroll på dessa begrepp och sidor

12

Tk: elbilen

Lab: grupparbete bygg en elbil

Innehåll: göra klart elbil och uppsats. Inlämning och test av elbilen

Besöka ungdomsmottagning to (8a, 8b och 8d)

13

Bi: sex och samlevnad

Besöka ungdomsmottagning to (8c)

14

Bi

15

Påsklov

16

Bi

17

Bi

18

Bi

19

Prao

20

Prao

21

Bi

22

Bi

23

Bi

24

Skolavslutning