👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för åk 7 v.2-14

Skapad 2020-02-14 14:03 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi bekantar oss med olika texttyper där vi både går igenom exempel tillsammans och skriver egna texter för bedömning. Vi varvar med kortskrivning på tid med olika teman. Vi tittar närmre på vad källkritik är och vad som är viktigt när vi refererar. Retorik och argumentation introduceras som grund för egen muntlig framställning där det gäller att lyfta fram egen åsikt med argument som stärker tesen.

Innehåll

 

 

 

 

 

v.2-5

-Genomgång: Hur skriver jag en recension?

-Läsa exempel på recensioner (Spegla språket)

-Skriva egen recension

v.6

-Kamratrespons på recension   + inlämning av recension (BEDÖMNINGSUPPGIFT)

introduktion personbeskrivning + kortskrivning

v.7

-Introduktion miljöbeskrivning + kortskrivning

v.8

-Läsförståelse

-läsning av egen bok. Välja ut exempel på personbeskrivning och miljöbeskrivning

v.9

SPORTLOV

v.10

Källkritik, refererat, vad är ett plagiat?

v.11

Källkritik, refererat, vad är ett plagiat?

v.12

Retorik och argumentation

v.13

Retorik och argumentation

Uppgift: presentation – argumentation (BEDÖMNINGSUPPGIFT)

förberedelse

v.14

Uppgift: presentation – argumentation förberedelse

v.15

PÅSKLOV

 

Planering i svenska åk 7

 

 

Tala, lyssna och samtala 

 

·         Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 

 

·         Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 

 

Berättande texter och sakprosatexter 

 

·         Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 

 

·         Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation. 

 

Språkbruk 

 

·         Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. 

 

·          Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

 

·         Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. 

 

Informationssökning och källkritik 

 

·         Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. 

 

·         Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. 

 

·         Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.