Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget vt 20

Skapad 2020-02-16 14:01 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 9 Historia
Efter Andra världskriget så gick världen in i ett nytt skede, där två supermakter kom att driva ett globalt krig på alla möjliga sätt för att en gång för alla avgöra vem som egentligen är mäktigast.

Innehåll

Kalla kriget

Efter Andra världskriget så gick världen in i ett nytt skede, där två supermakter kom att driva ett globalt krig på alla möjliga sätt för att en gång för alla avgöra vem som egentligen är mäktigast. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att du ska ha fått kunskaper om Kalla kriget och dess orsaker och konsekvenser för världen, samt att du ska utveckla förmågan att källkritiskt kunna granska material som rör denna historiska epok.

Undervisningens innehåll:

Planering Hi VT20 åk 9

Vecka

Måndag

Tisdag

Fredag

13

9b Religion Hinduism/buddism  

klassbyte tisdag 9a Historia Kalla kriget

Genomgång Kalla  kriget

 

Lektion 1.

Lektion 2.

14

Lektion 3.

Lektion 4.

Lektion 5.

15

Påsklov

Påsklov

Påsklov

16

Påsklov

Påsklov

Lektion 6

17

Lektion 7.

 

Lektion 8.

tisdag NP åk9 lektion försvinner

Lektion 9.

18

Prov 9a

klassbyte tisdag v.18

9b Historia Kalla kriget

Genomgång Kalla  kriget

 

Lektion 1.

 

fredag 1maj lovdag

19

Lektion 2.

Lektion 3.

Lektion 4.

(NP SO ons + fre, lektion fre försvinner)

20

Studiedag

Lektion 5.

Lektion 6.

(NP Ma, lektion försvinner fredag)

21

Lektion 7.

 

Lektion 8.

(fredag lovdag)

22

Lektion 9.

Prov 9b

Uppföljning, utvärdering, provgenomgång

23

Betyg satta

 

 

24

Skolavslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/qjt8ykuygs7l/kalla-kriget/ Föreläsning inför prov

https://prezi.com/bucjoxiiqqkv/kalla-kriget/ intro, genomgång kalla kriget (kort)

https://prezi.com/z8swpz2ubctt/kalla-kriget/?webgl=0 avslutning, genomgång av hela kalla kriget (lång)

https://prezi.com/s4riy0qeyyyy/vietnamkriget/ föreläsning Vietnamkriget

Klipp källkritik: https://www.youtube.com/watch?v=M2MqifrLuKA

Klipp källkritik: https://www.youtube.com/watch?v=oco2PffCyfw

 

13

9b Religion Hinduism/buddism  klassbyte tisdag 9a Historia Kalla kriget

14

9a Historia Kalla kriget

15

Påsklov

16

9a Historia Kalla kriget (måndag och tisdag lovdagar)

17

9a Historia Kalla kriget (tisdag NP åk9 lektion försvinner)

18

Delad vecka 9a/9b (fredag 1maj lovdag) klassbyte tisdag v.18

19

9b Historia Kalla kriget (NP SO ons + fre, lektion fre försvinner)

20

9b Historia Kalla kriget (NP Ma, lektion försvinner fredag)

21

9b Historia Kalla kriget (fredag lovdag)

22

9b Historia Kalla kriget

23

Betyg satta?

24

Skolavslutning

 

 

 

Lektion 1

Introduktion.

Fundera kring övergripande frågor:

Övergripande frågor

Hur kom det sig att världen delades mellan två supermakter och vad innebar den uppdelningen för människorna i världen och Sverige?

Varför blev ett stort antal kolonier självständiga stater under efterkrigstiden?

Vad betydde den tekniska utvecklingen efter andra kriget för maktbalansen i världen, för miljön och för människors levnadsvanor?

Kalla kriget inledning

Fundera kring Mål:

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

redogöra för tankarna bakom Marshallhjälpen.

förklara kalla krigets uppkomst.

förklara rubriken ”FN och EU – två fredsprojekt”.

berätta om Mellanösterns många olika konflikter.

berätta om Kinas utveckling.

beskriva hur Sovjetunionen och Östeuropa faller sönder, och ge exempel på nya nationer.

En tvådelad värld

Besvara frågorna i kapitlet

 

Lektion 2.

Ett delat land.

Basvara frågorna.

FN och EU

Besvara frågorna.

Extrauppgift

Första steget

Gör om du hinner

Mellanöstern, Palestina och Israel

Gör om du hinner

Koreakriget

Gör om du hinner

 

Lektion 3

Berlinmuren

Besvara frågorna

Kubakrisen

Besvara frågorna

STOPP. Om du kommit hit så går du tillbaka till extrafrågorna, sedan repeterar du föregående lektioner eller kikar på filmerna på studi.se som rör Kalla kriget.

Lektion 4

Källövning, leva i östeuropa (obligatorisk uppgift)

 

Vietnamkriget

Besvara frågorna

Extrauppgifter

Kina växer sig starkare

Besvara frågorna

Gör om du hinner

Mellanöstern, mellan öst och väst

Besvara frågorna

 

Lektion 5

Kalla krigets slut

Besvara frågorna

Extrauppgifter

Storbritannien under efterkrigstiden

Besvara frågorna

Gör om du hinner

USA och Sovjets försvarsutgifter

Besvara frågorna

Gör om du hinner

Mannen utan ansikte (Uppgift)

Gör om du hinner

 

Lektion 6

Sammanfattning Kalla kriget

Kika på filmen

viktiga ord och begrepp

Titta på tidslinje

 

Lektion 7

Repetition och reflektion

Besvara frågorna

Extrauppgifter

Churchills tal om järnridån

 

 

Lektion 8

Fortsätt med repetition och gör klart uppgifter som du inte hunnit med.

Om du blir klar med detta så gör du extrauppgifterna samt kikar på studi.se (alla filmer som har med Kalla kriget att göra).

 

Lektion 9

Fortsätt med repetition och gör klart uppgifter som du inte hunnit med.

Om du blir klar med detta så gör du extrauppgifterna samt kikar på studi.se (alla filmer som har med Kalla kriget att göra).

 

 

 

F

E

C

A

Tidsperioder

 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

 

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder

Använda källmaterial

 

 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Historiska begrepp

 

 

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Förstå och granska källor rörande ämnesområdet kalla kriget. För att källkritiskt kunna granska så behöver du också ha goda begrepps och faktakunskaper från perioden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kalla kriget

F
E
C
A
1
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
6
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
8
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: