Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg Material Världen

Skapad 2020-02-17 06:36 i Hammaren förskola Flen
Förskola
Vi har valt att jobba med återvinning och återanvändning för att öka barnens medvetenhet och för att de ska förstå att alla kan vara med och påverka. Vi har tagit materialisarna till hjälp för att göra återvinningen lekfull.

Innehåll

Syfte:

Vi har upptäckt att barnen inte vet så mycket om varför man sopsorterar och vad som händer med soporna när man har kastat dem. Därför vill vi öka barnens medvetenhet om hur och varför man återvinner. På vilket sätt sopsorterar man, och vad händer med soporna när de lämnar sopstationen. Detta för att få barnen att förstå hur var och en kan hjälpa till att påverka till en bättre miljö nu och i framtiden.

 

Smartmål: Specifikt, tydligt, konkret, Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt:

Vi tar hjälp utav materialisarna genom att inkludera de olika figurerna i vårat Grön Flagg arbete, där det finns olika uppdrag. Vi pratar om återvinning samt kollar på olika filmer angående vart soporna hamnar. Vi gör detta våren 2020. 

 

Aktivitet: Vad ska vi konkret göra för att nå syftet? 

Vi pratar om återvinning samt kollar på olika filmer angående vart soporna hamnar.  Vi inkluderar Bånk, Flirp, Ploppa, Prasslis, Kras och Klirr när vi ska återvinna på avdelningen samt när vi går till återvinningsstationen. Vi presenterar en figur åt gången med ett specifikt uppdrag och lite fakta om den. 

 

 

                                                                                

        Bånk tycker om Metall.                                          Ploppa tycker om Plast.                                              Prasslis tycker om papper.

 

 

                                                                                

       Kras tycker om färgat glas.                                   Klirr tycker om ofärgat glas.                                         Flirp tycker om Kartonger.

 

               

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: