Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete Pedagogisk planering

Skapad 2020-02-17 08:27 i Grynmalaregårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Pedagogisk planering för Grynmalaregårdensförskola, avdelningen Snoken i Lunds kommun. Leken

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Planerade Insatser

”Att lära genom leken”

Genom temat Bullerbyn erbjuder vi olika utmaningar och lekar.  

 

 Metodval

- Skapa leksituationer med barnen.

- Skapa situationer där barnet leker med kamrater som de inte brukar leka med. Dela lekgrupper i olika konstellationer.

- Tillföra material som barnen kan använda i sina lekar.

- Vi utmanar utifrån ett äventyrspedagogiskt och problemlösande tänkande.

 

Förväntade effekter

- Barnet utvecklar sin förmåga att jobba i grupp, att förhandla och att respektera andras åsikter.

- Utvecklar sin kreativitet och problemlösnings mentalitet.

- Stimulera språk, matematik, rörelse och socialt samspel.

 

Metodval på hur vi ska få syn på våra förväntade effekter

- Observationer och anteckningar

- Fotografering eller film.

- Metoder som sedan används för analyser av situationer och hur vi kan jobba vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: