Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, digitalisering saltkråkan

Skapad 2020-02-17 09:27 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Vi kommer att arbeta med antal 1-6 genom naturmaterial, siffror och tärningar. Barnen kommer att få dokumentera själva med hjälp av lärplatta.

Innehåll

Var är vi? 
Vi ser att barnen visar intresse för antal och siffror och digitalisering. Vi ser att barnen i leken gärna vill bestämma och utgår ifrån sina egna föreställningar om hur saker ska vara och exempelvis vara först men de har börjat förstå att kompisarna kan ha andra tankar. 


Vart ska vi? 

Vi vill att barnen ska kunna jämföra antal prickar på tärningen och kunna ta det antalet saker. 
Vi vill att barnen ska få en förståelse för att alla har rätt att uttrycka sina tankar och kunskaper. 

Begrepp som vi kommer att använda oss av: antal, siffror, fler, flest, färre, färst. Etik i dokumentation. 

Hur gör vi?

Vi kommer att använda oss av uppdragskort ute och tärningar med prickar och siffror. 

Vi kommer att arbeta i mindre grupper. Barnen kommer att arbeta individuellt men även samarbeta i grupp. 

Använda oss av naturmaterial för att se och ta rätt antal. Uppdragskort
Använda tärning. Se antal prickar och siffror och ta rätt antal. 
Barnen får själva dokumentera med hjälp av lärplattan. 
Reflektion tillsammans med barnen. 

Dokumentation

kommer att ske på gruppnivå och individnivå då vi ser ett förändrat kunnande. 
Vi dokumenterar när barnen jämkas och turas om att bestämma i samarbetet i undervisningen. 

Vi dokumenterar barnens förändrade kunnande om antal/ siffror.
Vi dokumenterar barnens tankar och idéer om etik i dokumentation. 

  

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: