👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spindlar

Skapad 2020-02-17 10:19 i 185341 Förskolan Guldgruvan Stockholm Farsta
Förskola
Utifrån barnens intresse har vi börjat utforska området spindlar och insekter.

Innehåll

 

 

 

Projektfråga:

Spindlar- Lika eller olika?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 


Projektbeskrivning:

 

VAD: Barnen har ett intresse för olika insekter, därför vill vi att de ska få utveckla sig inom olika områden kopplade till ämnet insekter.

Barnen har olika hypoteser om vad spindlar äter, hur ser en spindel ut? Ser alla spindlar likadana ut? Barnen ska få möjlighet att utvecklas inom exempelvis matematik, språk.

 

VARFÖR: Barnen ska få möjlighet att utvecklas/ utmanas  inom olika områden som matematik, språk, naturvetenskap, digitalisering, hälsa och rörelse mm. Vi har valt denna frågeställning då vi uppmärksammat ett större intresse hos barnen då det gäller insekter och spindlar.

Vi och barnen är bla nyfikna på lika/ olika temat- ser alla spindlar likadana ut? Hur bor spindlarna? Bor spindlarna med sin familj?

Vårt syfte med detta är att tillsammans med barnen vidga vår kunskap om insekter och spindlar samt stödja oss på utvalda delar av läroplanen.

 

HUR: Vi kommer att arbeta i olika små projektgrupper, där alla barn kommer att ta del av projektet i olika grupper. Utifrån barnens intresse kommer vi att gå vidare med deras olika frågeställningar som kommer upp. Vi kommer att ta reda på vilka förkunskaper som finns i gruppen så vi vet hur vi ska gå vidare. Vid varje tillfälle kommer vi att dokumentera på olika sätt exempelvis trespalt, filmning, ljudupptagning för att på detta sätt återlämna dokumentationen till barnen och genom detta kan nya frågor och frågeställningar uppkomma och genom detta uppstår en reflektion mellan barn och barn samt pedagoger. Barnen kommer att få olika verktyg att inspireras och utmanas genom bla. deras kooperativa lärande som uppstår i lärandegruppen samt att vi pedagoger finns närvarande och utmanar deras olika funderingar och frågeställningar. Vi pedagoger kommer också behöva läsa in oss på kunskap för att ha de rätta verktygen att utmana barnen.

Vi tror att barnens förändrade lärande och kunnande kommer att resultera i mer kunskap om spindlar: hur ser spindlar ut? Vad äter spindlar? Hur bor spindlar ? 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18