👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-02-17 10:26 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi utforskar kroppens utseende, innehåll och funktion

Innehåll

Syfte

Vårt syfte är att lära barnen ta mer hänsyn till varandra och vara med  rädda om varandra..

 

Genomförande 

Vi kommer att prata om kroppen och vad den består av.t.ex. skelett , muskler, och leder.

Vi kommer att prata om de mest vitala organen och vilka funktioner de fyller.

Olika material vi kommer att använda är en skelettdocka, en organdocka och olika filmer om kroppen.

Vi kommer att reflektera över vad kroppen behöver för att må bra fysiskt och psykiskt.

 

Mål

Att utveckla större förståelse för vikten av att vara rädda om varandra så väl fysiskt som psykiskt.

Lpfö18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt vilja att hjälpa andra
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.