👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt bokstäver och siffror

Skapad 2020-02-17 10:33 i Svalans Astma/Allergiförskola Helsingborg
Förskola
Vår utgångspunkt är att både de yngre och de äldre barnen, har visat intresse för bokstäver och siffror.

Innehåll

Projekt Bokstäver och siffror vt -20


Syfte:

Vi vill synliggöra arbetet med bokstäver på ett lustfyllt sätt. Projektet uppmuntrar läs- och skrivförståelsen och undervisningen kommer att vara ämnesövergripande. Vi kommer därför att på ett lustfyllt sätt närma oss, undersöka och leka med både bokstäver, siffror och symboler.

  

Hur :

Vi kommer bland annat att arbeta med begynnelsebokstäverna på varje barns namn. Arbetet kommer vara övergripande men delas upp utifrån barnens intresse och hur mycket det finns att utforska. 

När:

Gemensam uppstart i vecka 7, därefter kommer vi att ha två olika erbjudanden (2 grupper) tisdagar/onsdagar, men projektet kommer att fortgå under veckans alla dagar.

 

Förslag på aktiviteter:

 

 • bokstäver - mitt namn - hur ser mitt namn ut, vilken bokstav börjar den på, samspel med kompisar, 
 • siffror - hur många siffror har mitt namn , vilken färg? / form?
 • symboler - bygga - undersöka
 • skapande - måla - klippa
 • bygg- och konstruktion
 • sagor - språk och kommunikation
 • rörelser, samarbetslekar……
 • Fortsätta med namnlappar - barnen lär sig känna igen sin ordbild.
 • Leta efter bokstäver både ute och inomhus
 • Leka med bokstäver och välja ut bokstäver/objekt som de vill fördjupa sig i 
 • Bokstavsfilmer på UR  (https://urskola.se/Produkter/183650-Basta-bokstaven-A)
 • Jobba med IKT, iBooks, göra berättelser om bokstäver)
 • Bokstavspromenader - låta barnen dokumentera bokstäver de hittar på skyltar mm Vilka föremål hittar vi som börjar på en viss bokstav?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18