Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fair play år 6

Skapad 2020-02-17 12:13 i Svanberga skola Norrtälje
Pedagogisk planering för lagspel.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Flera av de största idrotterna världen över är lagspel, tex. basket och fotboll. I arbetsområdet lagspel kommer du få pröva ett flertal olika lagspel både utom- och inomhus. Vi kommer också att leka olika laglekar.

Innehåll

Tidsperiod: v.7-22

Övergripande mål och riktlinjer:

- Se koppling till läroplan

   

Vad ska jag lära mig? 

Centralt innehåll:

 • Se koppling till läroplan

 

Lärandemål:

-Du ska lära dig att vara delaktig i olika spel och medverka till att spelet når sitt syfte.

-Du ska lära dig att samspela med andra personer, med olika redskap.

- Du ska lära dig spelens idé och teknik.

-Du ska lära dig att planera, genomföra och utvärdera lagspel.

- Du ska lära dig hur aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att lära dig att delta i olika typer av lagspel. Fokus ligger på att kunna samarbeta och att dela med sig av olika kunskaper inom ämnet. Vi jobbar mycket med kamratrespons i detta arbetsområde. I de olika aktiviteterna ingår olika regler som vi kommer att gå igenom  - de ska du kunna följa. Vi kommer också att gå igenom hur regler och teknik tillsammans skapar det som vi kallar lagspel.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer pröva på olika spel och lekar med lag. I momenten ingår regler, historik, teknik och taktik.

Vi kommer pröva både färdiga spel samt olika varianter av spel och lekar.

Elevens ansvar och inflytande

Eleven ansvarar för att komma förberedd till lektionen och aktivt delta i övningar, spel och diskussioner.

Vi kommer även i starten av arbetsområdet tillsammans komma överens om vilka aktiviteter vi ska jobba med för att nå målen för arbetsområdet.

I detta arbetsområde finns möjlighet att du som elev kan hålla i en lektion eller en del av en lektion.

 

 
 

7

Fair Play

Uppstart, mixboll

Simning+ samtala om aktivitet+ lek

 

8

Fair Play

Planering av arbetsområdet

Simning+

 

9

 

SPORTLOV

SPORTLOV

10

 

IUG

IUG

11

Fair Play

Forts.planering

Basket (Sebastian, Alfons, Nike, Chantelle, Helena)

 

12

Fair Play

Handboll (Ella, Irma, Joy )

 

Kunskapskrav+ Basket

13

Fair Play

Handboll

 

14

Fair Play

(avbrott i planering pga corona)

Egen träning

Egen träning

 

15

Fair Play

(avbrott i planering pga corona)

Uteaktivitet, löpning

 

16

Påsklov

 

 

17

IUG Dans

 

 

18

UTE

Brännboll, (Lara, Noomi, Erik)

Dodgeball (Ebba, Wilma, Alexandra, Amanda)

19

UTE

Fotboll (Junie, Salam, Sofia, Nora, Alice, Natalie)

Fotboll

20

IUG Fotboll

 

 

21

UTE

Volleyboll

Ledigt

22

UTE

Volleyboll

Innebandy? (Wilton, Carl, Sixten, Theo, Joel)

 

 

Uppgifter

 • Räkna ner, stående

 • 30/30

 • Att förebygga skador

 • Planering av lagspel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Fair Play år 6

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6   Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lagspel
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika spelen.
Har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma längre sträckor med god teknik.
Har god teknik i flera olika simsätt.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6   Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6   Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Upplevelser av fysiska aktiviteter
Har fört samtal om sina upplevelser i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Säkerhet

 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6   Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6   Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6   Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga skador
Har beskrivit hur man förebygger skador i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Hantera nödsituationer
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: