Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA

Skapad 2020-02-18 07:33 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
I december 2020 är NTA-lådorna aktiva pedagogiska verktyg på alla förskolor i förskoleområde A, så att läroplanens natur och teknikmål kommer till barnens praktik .

Innehåll

1. 2020-02-18

2. Alla pedagoger på Granen.

3. I första hand 4 och 5 åringar.

4. NTA Lådorna.

5.  Alla förskolor i Flens kommun jobbar med NTA lådorna för att väcka barnens intresse för natur och Teknik.

6. Genom att utföra olika experiment  vill vi öka barnens vetgirighet och starta tankeprocesser.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: