Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designprocess

Skapad 2020-02-18 08:26 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 – 9 Teknik
En designprocess är ett tillvägagångssätt där man bryter ner större projekt i mer hanterbara delar för att designa tjänster och produkter som möter användarens behov.

Innehåll

Ni ska nu i grupp prova att jobba efter designprocessen. Som designer jobbar man med att lösa problem och i den här uppgiften kommer ni i grupper att få diskutera och undersöka hur uppgiften ska lösas. Ni kommer tillsammans att formulera en grund som ni sedan ska jobba utifrån. Gruppen har ni för att kunna bolla ideer och formulera de grundläggande tankarna. 

 

 Du kommer själv att ha en egen förpackning att visa i slutet av projektet och den måste inte se ut som resten av gruppens förpackningar. 

Matriser

Tk
Designprocess

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Ny aspekt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Ny aspekt
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: