Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bertas kemiexperiment

Skapad 2020-02-18 09:31 i Ugglan förskola Kungälv
Förskola
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Syfte/mål: Väcka intresse för naturvetenskap och teknik. Lära nya begrepp. Förstå  varför det blir ett visst resultat.

Metod: Vi arbetar med barnen som är 3-6 år.  Vi utgår från boken Bertas experiment. I läroplanen står det att barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Där börjar vårt tema. Förundran över att vi hittar ett ägg i skogen. Ägget kläcks på förskolan och ut kommer en drake som vi kallar för Berta. Vi läser kapitlen i boken, ett i veckan, och gör experimenten och samtalat med barnen om hur och varför det blir som det blir. Vi kommer att arbeta med mindre grupper ibland och den större gruppen ibland. 

Dokumentation: Bilder och text på väggen i tamburen som berättar om vilket experiment som vi arbetar med och varför det blir ett visst resultat. Lärloggen i Unikum där barn och föräldrar kan se vad vi gjort och samtala om det hemma.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: