Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK, åk 8

Skapad 2020-02-18 10:00 i Iggesunds skola Hudiksvall
En planering för åk 8 i Hem- & konsumentkunskap
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Välkomna till Hem- och konsumentkunskapslektionerna! Här arbetar vi i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Det vi gör, gör vi med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Hur påverkas vår hälsa och vår miljö av de livsmedel vi köper? Vilka metoder och redskap ska vi använda när vi bakar och när vi lagar mat? Vad menas med varierande och balanserade måltider och hur kan måltider komponeras efter olika behov? Vilka konsekvenser får våra val och handlingar ? Detta är några av de områden vi arbetar med på Hem- och konsumentkunskapen.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att träna och utveckla sin förmåga;

   • att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
   • att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
   • att värdera val och handlingar i hemmet och som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • planera och tillaga maträtter och måltider, samt planera och organisera arbetet
 • skapa måltider och reflektera kring hälsa, ekonomi och miljö
 • hantera olika livsmedel och lära dig om hur man arbetar hygieniskt när man hanterar, tillagar och förvarar livsmedel
 • använda olika köksredskap och metoder
 • studera individuella behov av energi och näring, samt lära dig hur man komponerar måltider utifrån individuella behov
 • utvärdera dina val och handlingar, både muntligt och skriftligt

Bedömning

Vad ska bedömas?

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess och resultat
 • din förmåga att förstå sambandet mellan mat och hälsa, samt komponera måltid utifrån individuella behov
 • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
 • din förmåga att hantera redskap och metoder i samband med matlagning och bakning

Hur ska det bedömas?

Bedömning sker fortlöpande av mig som lärare och med utgångspunkt i ditt deltagande i det praktiska arbetet, samt utifrån dina reflektioner kring ditt arbete. Detta sker när du arbetar enskilt, i grupp, praktiskt och teoretiskt.

Bedömning sker även genom portfoliouppgifter som innehåller praktiska samt teoretiska moment.

Detta kommer du att arbeta under terminen:

Introduktion: arbetsplanering, betygskriterier, goda råd när du arbetar i köket.

Fruktsallad

Läsa, planera och förstå recept

Matlagningsmetod koka

Kökets utrustning

Tillaga soppa

Matlagningsmetod fräsa, steka, bryna

Panera fisk, potatis

Varför äter vi?

Köttfärs och pasta

Näringslära

Varierad kost

Tillagning av rotfrukter

Baka med jäst

Baka grova tekakor

Hållbar utveckling

Frivillig konsumenträtt

Baka med bakpulver

Hållbar utveckling, källsortering

Tillagning av rester

Städteknik

Vi håller rent i köket

Uppgifter

 • Quiz Privatekonomi och konsumentens rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: