Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering fysik vt 20

Skapad 2020-02-18 10:06 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F Teknik
Planering

Innehåll

 

Ämne: Fysik                                                                                  Termin/årskurs: Vt20/ 7AB

 

Ämnesområden: Ljud. Värme & väder. Rörelse & kraft. Tryck.

 

Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·       Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 

·       Genomföra systematiska undersökningar i fysik.

 

·       Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll:

 

Fysiken i naturen och samhället

 

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

 

Fysiken och vardagslivet

 

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, t.ex. i frågor om trafiksäkerhet.
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap. T.ex. i saxar, spett, block och taljor.
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

 

Fysiken och världsbilden

 

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilden. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, t.ex. elementarpartikelfysik och nanoteknik.

 

Fysikens metoder och arbetssätt

 

 • Systematiska undersökningar. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, t.ex. fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller, teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

 

Arbetsmateriel: Fysikboken kap 3, 4, 6 och 7.

 


 

 

Lektionsplanering

 

Vecka 2
Tors               Uppstart
Fre                 Film- Ljudets magi

 

Vecka 3
Tis                 Utdelning av materiel. Praktiska göromål.
Tors               s. 76-81 Vad är ljud? TDS 3.1 VIKARIE
Fre                 s. 93 Perspektiv- Är hörlurar i trafiken en dödsfara? VIKARIE

 

Vecka 4
Tis                 s. 82-86 Toner och musik. TDS 3.2
Tors               s. 87-92 Ljud på gott och ont. TDS 3.3
Fre                 Laborationer

 

Vecka 5
Tis                 UTVECKLINGSSAMTAL
Tors               s. 94-97 Sammanfattning & finalen.
Fre                 UTVECKLINGSSAMTAL

 

Vecka 6
Tis                 s. 98-102 Massa, volym och densitet. TDS 4.1 VIKARIE
Tors               s. 103-108 Värme påverkar densiteten. TDS 4.2
Fre                 Laborationer

 

Vecka 7
Tis                 s. 109-114 Värme sprids på olika sätt. TDS 4.3
Tors               s. 115-124 Väder och vind. TDS 4.4
Fre                 Laborationer

 

Vecka 8
Tis                 Repetition
Tors               Repetition
Fre                 SKRIFTLIGT PROV Ljud och värme. s. 74-124

 

Vecka 10
Tis                 s. 166-171 Rörelse. TDS 6.1
Tors               s. 172-181 Krafter skapar rörelse. TDS 6.2
Fre                 Laborationer

 

Vecka 11
Tis                 s. 182-189 Fritt fall & tröghet. TDS 6.3 & 6.4
Tors               s. 196-202 Tryck på fasta materiel TDS 7.1
Fre                 Laborationer

 

Vecka 12
Tis                 s. 203-207 Tryck i vätskor. TDS 7.2
Tors               s. 208-212 Tryck i gaser. TDS 7.3
Fre                 MUNTLIGT/PRAKTISKT PROV Rörelse och tryck s. 166-212

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: