Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2 - Samhället

Skapad 2020-02-18 10:30 i Malmaskolan Uppsala
Läsårsplanering åk 2 SO
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Samhället Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Ett samhälle är summan av alla sina individer. Hur fungerar vårt samhälle? Vem bestämmer och hur kan vi hjälpas åt för att skapa ett så bra samhälle som möjligt?

Innehåll

Arbetsområden

 • Kartor
 • Yrken
 • Omvärldskunskap: Veckans grej- Grej of the week
 • FN och barnkonventionen
 • Livsfrågor med betydelse för eleven
 • Samhällsfunktioner
 • Lagar
 • Möten - klassråd och elevråd
 • Pengars användning och värde
 • Hållbar utveckling

 

Undervisning

 • Genomgångar
 • Lyssna till berättelser och se filmer
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Föra samtal och diskutera
 •  Bygga enkla konstruktioner
 •  Läsa av kartor och rita enkla kartor
 •  Intervjua

 

Bedömning

 • Samtala, lyssna, samarbeta och diskutera
 • Vara aktiv vid genomgångar och delge dina tankar
 • Eleverna ska ha förberett och genomfört en intervju
 • Eleverna ska veta vad lön och skatt är samt kunna redogöra för vad skattepengar kan användas till
 • Visa dina kunskaper både muntligt, i skrift och genom bilder
 •  Eleverna ska ha deltagit i klassråd samt veta vad ordförande, sekreterare, omröstning, majoritet, minoritet och att representera betyder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: