Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och tryck

Skapad 2020-02-18 10:52 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Vi har precis avslutat området Astronomi där filosofen Isaac Newton spelade en stor roll i hur människor såg på jorden och universum. Han kommer att spela en stor roll även i detta område- frågan är bara vilken? I detta område ska du få lära dig varför det går snabbare att åka rutchkana med en fleecefilt under dig än med ett par galonbyxor. Du ska också lära dig varför det känns tungt att flytta på ett stort träskåp och vad skillnaden är mellan massa och vikt.

Innehåll

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

* Hur olika krafter påverkar dig i din vardag.

* Hur olika krafter påverkar varandra.

* Hur du kan påverka olika krafter.

 

Följande begrepp ska du kunna:

* dragkraft

*motkraft

* tyngdkraft

* friktion

* lufttryck

* luftmotstånd

* tyngpunkt

* kraftpilar

* jämvikt

* vattentryck

* sugkraft

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan förklara krafters olika begrepp.

* Jag kan ge exempel på och beskriva olika sorters krafter.

* Jag kan ge exempel på och visa på samband mellan olika krafter i vår vardag.

* Jag kan beskriva och ge exempel på krafter, som påverkar oss i vår vardag.

* Jag kan planera och genomföra olika laborationer på temat: kraft och tryck 

* Jag kan ställa hypotes, se resultat och dra slutsatser kopplade till området.

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor.

* Du kommer att få arbeta med laborationer. I detta arbeta ska du både planera egna laborationer samt genomföra färdiga laborationer efter given  mall. 

 

Följande förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband, ge exempel på människors beroende av olika krafters påverkan i din vardag. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för krafters samband, orsaker och konsekvenser av situationer där olika krafter har verkat t ex vid en kollision, flytta ett skåp, sparka på en boll. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring olika krafters inverkan på din vardag och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Matriser

Kraft, rörelse och friktion

Nivå 1
Behöver träna mer
Nivå 2
Är ganska säker
Nivå 3
Är säker
Nivå 4
Är mycket säker
Begreppsliga förmågan
Jag har ännu inte tillräckliga kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har grundläggande kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har goda kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Analysförmågan
Jag har ännu inte tillräckliga kunskaper för att kunna beskriva och ge exempel på krafters olika egenskaper.
Jag har grundläggande kunskaper om krafters olika egenskaper.
Jag har goda kunskaper om krafters egenskaper och sambandet mellan dessa.
Jag har mycket goda kunskaper om krafters egenskaper och sambandet mellan dessa.
Kommunikativ förmåga
Jag har ännu inte tillräckliga kunskaper för att kunna samtala, diskutera, presentera, redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Jag har grundläggande kunskaper för att kunna samtala, diskutera, presentera, motivera, redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Jag har goda kunskaper för att kunna samtala , diskutera, presentera, motivera, redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Jag har mycket goda kunskaper för att kunna samtala , diskutera, presentera, motivera, redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: