Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3 Bedömning

Skapad 2020-02-18 11:56 i Södra latins gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Svenska 3 Bedömning

Innehåll

 Svenska 3 Bedömning

 

Matriser

Sve
Svenska 3 Bedömning helkursmatris

E
C utöver E
A utöver C
Diskussion
 • Sve  -
Genomför och deltar med -viss säkerhet -viss kontakt Anpassning till mottagaren.
Genomför på ett nyanserat sätt och deltar med -viss säkerhet -viss kontakt Väl anpassat till mottagaren.
Genomför på ett nyanserat sätt med säkerhet och god kontakt.
Presentation/Tal
 • Sve  -
Genomför med -viss säkerhet -viss åhörarkontakt -viss säkerhet med retoriska verkningsmedel Använder retoriska verkningsmedel med viss säkerhet. Använder presentationstekniska hjälpmedel med viss säkerhet. Framförandet är mottagaranpassat.
Genomför på ett nyanserat sätt med viss säkerhet och viss åhörarkontakt. Använder retoriska verkningsmedel med säkerhet. Använder presentationstekniska hjälpmedel (med viss säkerhet) som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Framförandet är väl anpassat till mottagaren.
Genomför på ett nyanserat sätt med säkerhet och god åhörarkontakt. Använder retoriska verkningsmedel med säkerhet på ett effektfullt sätt. Använder presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Skrivande: Källhantering och vetenskaplig text
 • Sve  -
 • Sve  -
 • Sve  -
Källhantering /Innehåll Kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor. Behandlar källor på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Värderar och granskar källor kritiskt, tillämpar regler för citat- och referatteknik samt följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Källhantering /Innehåll lika som E.
Källhantering /Innehåll Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Skrivande: Disposition
 • Sve  -
Sammanhängande text med tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är väldisponerade.
(Samma som C.)
Skrivande: Språk och mottagaranpassning
 • Sve  -
 • Sve  -
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Viss mottagaranpassning.
Texterna är mottagaranpassade. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Texterna är väl mottagaranpassade. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Formulera tes, retoriska begrepp
 • Sve  -
Formulerar en tes och ger välgrundade argument till stöd för den. Använder med viss säkerhet grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Håller sig konsekvent till tesen och ger välgrundade argument till stöd för den. Använder grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Håller sig konsekvent till tesen och ger välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Bemöter tänkta motargument på ett relevant sätt. Använder med god säkerhet grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
Litterär analys
 • Sve  -
 • Sve  -
Kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. Använder litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg med viss säkerhet. Ger stöd för tolkning genom belägg från texterna.
Kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. Ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. Använder litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg med säkerhet.
Svenska språkets utveckling
 • Sve  -
Redogör översiktligt för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Redogör utförligt för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Redogör utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskaps-förhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: