Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A - Tala/kommunicera & lyssna vt-20

Skapad 2020-02-18 12:21 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
Det här handlar om hur du ska utvecklas i din förmåga att tala, kommunicera och lyssna.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna: 

 • berätta och förklara så att andra förstår

 • med ord uttrycka känslor

 • lyssna på lärare och kamrater

 • återberätta något du sett/läst eller hört

 • formulera frågor

 • muntligt redovisa/presentera

 • uttrycka likheter och skillnader

 • ansvara för det egna språkbruket

 

Begrepp: återberätta, redovisa, likheter och skillnader

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ge dig många tillfällen till;

 

 • att få berätta vad du varit med om eller lärt

 • att få lyssna när andra berättar

 • att få ställa frågor

 • att få återberätta

 • att få redovisa/presentera något för andra

 • berätta om likheter och skillnader du upptäckt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3

Matriser

SvA
Svenska A - Tala/kommunicera & lyssna

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mål 1
Berätta och förklara så att andra förstår
Du kan med stöd berätta och förklara så att andra förstår
Du kan berätta och förklara så att andra förstår och med en röd tråd. När ditt ordförråd inte räcker till kan du använda andra strategier för att göra dig förstådd.
Du kan berätta och förklara så att andra förstår på ett nyanserat sätt och med en röd tråd.
Mål 2
Med ord kunna uttrycka känslor
Du kan med stöd uttrycka känslor.
Du kan uttrycka känslor.
Du kan uttrycka känslor på ett nyanserat sätt.
Mål 3
Kunna ta muntliga instruktioner
Du kan med stöd följa en enkel muntlig instruktion från lärare eller kamrater.
Du kan följa en muntlig instruktion från lärare eller kamrater. Du kan med stöd följa en muntlig instruktion med flera steg.
Du kan följa en muntlig instruktion med flera steg från lärare eller kamrat.
Mål 4
Kunna ge muntliga instruktioner
Du kan med stöd ge en enkel muntlig instruktion.
Du kan ge en muntlig instruktion. Du kan med stöd ge en muntlig instruktion med flera steg.
Du kan ge en muntlig instruktion med flera steg.
Mål 5
Kunna återberätta något du sett, läst eller hört
Du kan med stöd återberätta något du sett, läst eller hört.
Du kan återberätta något du sett, läst eller hört.
Du kan återberätta något du sett, läst eller hört du på ett nyanserat sätt.
Mål 6
Kunna formulera frågor
Du kan med stöd formulera frågor.
Du kan formulera frågor.
Du kan formulera frågor på ett nyanserat sätt och formulera följdfrågor.
Mål 7
Kunna framföra egna åsikter.
Du kan med stöd framföra egna åsikter.
Du kan framföra egna åsikter.
Du kan framföra och motivera egna åsikter.
Mål 8
Muntligt kunna presentera/ redovisa för dina kamrater
Du kan med stöd muntligt presentera/redovisa något för dina kamrater.
Du kan muntligt presentera/redovisa något för dina kamrater.
Du kan muntligt presentera/redovisa något för dina kamrater på ett nyanserat sätt.
Mål 9
Ansvarar för det egna språkbruket
Du kan med stöd ansvara för det egna språkbruket.
Du kan ansvara för det egna språkbruket, genom att du vet vad orden du använder betyder.
Du kan ansvara för det egna språkbruket, genom att du vet vad orden du använder betyder och är medveten om konsekvenserna av dina ordval.
Mål 10
Kunna använda strategier för att förstå svåra ord eller meningar
Du är medveten om när det är något du inte förstår.
Du är medveten om när det är något du inte förstår och ber om hjälp.
Du är medveten om när du inte förstår och försöker själv innan du ber om hjälp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: