Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering sp8 MN vecka 10-14

Skapad 2020-02-18 12:46 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
La comida española.

Innehåll

La comida española

 – Planering för 8  i spanska

 

Durante las próximas cinco semanas vamos a trabajar con la comida española.

 

 

 

Martes

Jueves

Deberes

 

Semana 10

Presentation av temat och planeringen. Dela upp klassen i grupper.

 

Film: så här gör man en Gazpacho

 

Kap 7 En el supermercado

 

Vi arbetar med programmet ”Pregunta ya – comida”, samt gör arbetsbladet till.

 

Vi ser två korta filmer

”Kamikaze - Handla mat” och  ”Kamikaze – köpa bröd” samt arbetar med övningsmaterialet till.

 

Matord från kap 7

 

Semana 11

Vi ser på en Lauras vlogg/ instruktionsfilm om att göra en tortilla.

 

Vi ser på tre avsnitt ur serien:

”Misión cocinar”, samt läser/översätter recepten.

Vi arbetar med programmet ”Habla ya – comida”, samt gör arbetsbladet till.

 

 

Vi ser tre avsnitt ur serien:

”Misión cocinar”, gör glosövningarna till och läser/översätter tortillareceptet

 

Göra en spansk maträtt hemma och enligt något av de recept som finns i programmet Misión cocinar.

 

 

Semana 12

Instruktioner inför vlogginlägget.

 

Jobba med vlogginlägget i era grupper

 

Utvecklingssamtal

Palabras utiles en cocinas/ recetas.

 

Semana 13

Vi arbetar med vlogginlägget

Manus

Jobba med vlogget i grupper

La comida española

 

Jobba med er vlogg

Semana 14

Jobba med vlogget i grupper

La comida española

 

La comida española - inlämning

 

 

Redovisning, bedömning och betygssättning.

 

*     Ert vlogginlägg – grupp

 

 

E

C

A

Tala

I muntliga (…)

framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och

meningar.

 

I muntliga (…)

framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

 

I muntliga (…)

framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Tala

I muntlig (…)

interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

I  muntlig (…) interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

 

 

I  muntlig (…) interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och

situation.

 

 

Digitalt material (om du är sjuk någon dag kan du arbeta ikapp hemifrån):

 

Misión cocinar på sli.se

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=4&availonly=false&sort=SORT_REL&search=cocinar

 

Lauras instruktionsfilm:

 

http://www.youtube.com/watch?v=N_RR7mncFaI

 

Aprender español: Cómo hacer gazpacho (nivel básico)

 

https://www.youtube.com/watch?v=q-ywGmXgjLk

 

Pregunta Ya – Comida

 

https://sli.se/r/6QRf

 

Habla ya – la comida

 

https://sli.se/r/7xGJ

 

 

Kamikaze - Handla mat på sli.se           

https://sli.se/r/6k11

 

Kamikaze – Köpa bröd på sli.se

 

https://sli.se/r/6TRT

 

 

Förmågor

 

Utifrån temat matlagning och recept kommer vi att arbeta med samtliga förmågor i spanska. Ni ska få möjligheten att utveckla er förmåga att:

 

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

        Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

        Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

        Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa - reception

        Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

        Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

        Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

        Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

        Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

        Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

        Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

        Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: