👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika olika Unika

Skapad 2020-02-18 13:35 i 213091 Förskolan Mineralen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hur samarbetar barnen med varandra?

Innehåll

Projektbeskrivning: Vi har fokus på samarbetet och kommer att jobba utifrån Kompisböckerna (av Linda Palm). 

 

Vårt syfte: Är att stärka jaget och det sociala samspelet hos barnen på avdelningen samt bygga en trygg och trivsam miljö där vi alla är rädda varandra och hoppas på att skapa och utveckla positivt känsla hos barnen.

 

Vår metod: Vi kommer att utgå från Kompisböckerna som tar upp vardagliga situationer som barn stöter på,Vi kommer att jobba i mindre grupper  Vårt arbete berör då även värdegrund, känslor, barnkonventionen och likabehandlingsplanen. Barnen får då också diskutera och reflektera kring varje bok och deras egna handlingar. 

 

Vår frågeställning: Hur samarbetar barnen? Hur kan vi utveckla barnens samarbe?

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18