Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemisäkerhet 7b

Skapad 2020-02-18 15:03 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi
Inom No-ämnena så är de laborativa delarna viktiga och centrala. Vi kommer att hantera kemikalier och utrustning som kräver (arbetsmiljölagen) att du som elev kan hantera dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt, så att syftet med undervisningen kan uppfyllas.

Innehåll

 Konkretisering av Kunskapskraven (Det här ska du kunna):

 

 • Du ska känna till hur vi jobbar på ett Naturvetenskapligt arbetssätt i Kemiundervisningen, framförallt kringdet laborativa arbetssättet.
 • Du ska känna till de olika Farosymbolerna:

 

 • Du kommer att få ta del av hur man på ett säkert sätt hanterar en gasolbrännare,och kommer att få visa det genom att ta ett Brännarkörkort.
 • Du ska känna till säkerhetsföreskrifterna som gäller i No-salen, och kommer att få skriva på ett kontrakt där du visar att du tagit del av dessa.
 • Du ska känna till namnen på och hur laborationsutrustningen i kemisalen ska användas på ett ändamålsenligt sätt.

 

 

Bilden visar De typ av brännare som vi hanterar i No-salen:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemimatris

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: