Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2020-02-18 18:18 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Vi lär oss genren novell genom att läsa om om novellens uppbyggnad och historia, läsa noveller, analysera dem och slutligen skriva en egen novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
En novell är en kort berättelse som utspelar sig under kort tid. Den handlar om ett fåtal karaktärer. Slutet har ofta en överraskande vändning eller en tänkvärd poäng.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • Veta vad som är typiskt för en novell.
 • Känna till, och veta skillnaden på, de olika berättarperspektiven samt kunna använda någon av dessa i en novell.
 • Klara av att skriva en egen novell där skrivreglerna följs, gestaltningar finns med och som följer formen av en novell med någon form av dramaturgisk kurva.

Undervisning

 • Genomgång av hur en novell är uppbyggt och vad som är typiskt för genren
 • Läsning och analys av noveller
 • Språkliga drag och berättarperspektiv 
 • Skriva egen novell

Bedömning

Området testar kunskapskravet "berättande texter" och bedöms utifrån hur väl eleven uppfattat de viktigaste dragen för texttypen "novell". Den skriftliga delen visar också hur väl eleven kan följa de regler som gäller för skriftspråket samt hur kreativ och nyskapande eleven är gällande att använda sig av gestaltningar som ett berättargrepp i sin text. Däröver visar arbetet med novellen kunskaper gällande att bearbeta text. När novellen är färdig så ska ett omslag till en tänkt publicering förstärka textens budskap.
Bedömningen sker utifrån nedanstående matris.

 

Uppgifter

 • Filmer om hur man skriver en novell.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Berättande text: novellskrivande

E
C
A
Innehåll
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Dramaturgin är relativt väl passande. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Dramaturgi är passande. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skrift­språkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skrift­språkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbeta text
Utifrån respons bearbetas den egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbetas den egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Utifrån respons bearbetas den egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: