Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnfysik Vt.20

Skapad 2020-02-19 12:46 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Radioaktivitet handlar om när instabila Atomkärnor faller sönder av sig själva, och sänder ut joniserad strålning. Joniserad strålning – Samlingsbegrepp på strålning (alfa, beta och gammastrålning) som har hög energi, vilken påverkar sin omgivning. Kärnfysiken räknas idag som en vetenskaplig revolution, när den upptäcktes för drygt 100 år sedan. Vad kan vi mer lära om detta fysikområde, som vi kan ta med in i framtiden?

Innehåll

Konkretisering av Kunskapskraven (det här ska du kunna):

 • Vad är Elektromagnetisk strålning.
 • Veta  vad en isotop är.
 • Veta Vad är som menas med  joniserad Strålning.
 • Kunna berätta om skillnaderna mellan alfa, beta och gammastrålning.
 • Vad menas med Sönderfall och sönderfallsformler.
 • Veta hur strålning påverka den mänskliga kroppen.
 • Kunna förklara vad som menas med Halveringstid.
 • Känna till kol 14-metoden, och vad den används till.
 • Veta hur ett Kärnkraftverk fungerar.
 • Känna till skillnaden mellan Fission och Fusion.
 • Känna till kärnkraftsolyckan i Tjernobyl (1986).
 • Känna till upptäckare inom radioaktiviteten: ex. Marie Curie, Henri Bequerel, Wilhelm Röntgen, Albert Einstein.
 • Kunna argumentera för eller emot Kärnkraft som Energikälla.

 

 

Begrepp:

 • Kärnfysik
 • Atommassa
 • Masstal
 • Isotop
 • Instabil atomkärna
 • Våglängd
 • Elektromagnetisk strålning
 • Elektronhopp
 • Radioaktiv
 • Joniserad Strålning
 • Alfapartikel
 • Betapartikel
 • Gammastrålning
 • Sönderfall
 • Halveringstid
 • Dosimeter
 • Bakgrundsstrålning
 • Stråldos

 

 

Arbetsmaterial:

 

Tips på filmer från Studi.se:

https://app.studi.se/l/det-elektromagnetiska-spektrumet

https://app.studi.se/l/atomnummer-masstal-och-isotoper 

https://app.studi.se/l/kaernfysik-och-radioaktivitet

https://app.studi.se/l/joniserande-straalning

https://app.studi.se/l/radioaktivitet-paa-gott-och-ont

 

Bedömning:

 • Ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • Startuppgifter
 • Praktiska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Argumenterande text om olika energikällor.

Uppgifter

 • Radioaktivitet Historia

 • Instuderingsfrågor 10.3b

 • Instuderingsfrågor

 • Halveringstid + Kol14-metoden

 • Halveringstid + Kol14-metoden

 • Halveringstid + Kol14-metoden

 • Instuderingsfrågor 10:3b

 • Instuderingsfrågor 10:3b

 • Arb.blad Radioaktivt Sönderfall

 • Arb.blad Radioaktivt sönderfall

 • Arb.blad Radioaktivt Sönderfall

 • Radioaktivitet Historia

 • Radioaktivitet Historia

 • PowerPoint Strålning

 • Hur långt når Strålning?

 • Instuderingsfrågor 10.3

 • Hur långt når Strålning?

 • Instuderingsfrågor 10:3

 • Radioaktiv Strålning

 • Radioaktiv Strålning

 • Begreppsordlista

 • Begreppsordlista

 • Begreppsordlista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysikmatris

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhället
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: