Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering musik år 5-6 läsåret 19/20

Skapad 2020-02-20 13:28 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grovplanering som visar vad vi kommer att arbeta med i ämnet musik i 5-6, under höstterminen.
Grundskola 4 – 6 Musik
Musikaliska begrepp. Puls, rytm och C-dursskala. Förberedande inför ensemblespel.

Innehåll

Avsnitt 1

 

Grovplanering som visar vad vi kommer att arbeta med i ämnet musik i årskurs 5-6 under läsåret.

Musikaliska begrepp, musikteori, ensemblespel, rytmik, musikhistoria, olika musikgenrer, musik från andra kulturer, sång.

 V 3-5 Vi pratar om begreppen puls, takt, taktart och skala, rytmikövningar med handklapp till noteringar. Lyssnar på några folkvisor i olika taktart och pratar om dialektorden i visorna. 

V 6-10 Ensemblespel. prova på att kompa enkla låtar. A och D ackord på gitarr och piano.

A och D ton på bas. Enkelt trumspel i 4/4 takt.

Skapa. Fritt skapande av sång, musik eller dans i grupper. Redovisa vecka 9 och 11

V 12-15 Musikteori, piano. C durs skala. Moll och Durackord.

V 16-20 Skolavslutningsförberedelser.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musikmatris åk 7-9

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
E
C
A
Gemensam sång
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Instrumnetspel - Rytm (Trumset)
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du kan spela en enkel slagverksrytm på trumset med viss tajming.
Du kan spela en anpassad slagverksrytm på trumset med visst flyt.
Du kan spela en anpassad slagverksrytm på trumset med flyt.
Instrumentspel - Melodi (Keyboard)
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du kan spela en enkel melodistämma på keyboard med viss tajming.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma på keyboard.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma på keyboard med flyt.
Instrumentspel - Ackord (Keyboard)
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du kan ackompanjera på keyboard och byter ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på keyboard och byter då några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på keyboard och byter då ackord med flyt.
Instrumentspel - Ackord (Gitarr)
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du kan ackompanjera på gitarr och byter ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på gitarr och byter då några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på gitarr och byter då ackord med flyt.
Instrumentspel - Bas
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du kan spela en enkel basstämma på elbas med viss tajming.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma på elbas.
Du kan spela en enkel anpassad basstämma på elbas med flyt.
Musikalisk anpassning - gehör
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerande.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Sång eller spel - fördjupning
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Personligt uttryck
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E.
Du kan i viss mån bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan självständigt bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
E
C
A
Skapande - text
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa text till musik genom att pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna idéer, skapa text till musik genom att utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna idéer, skapa text till musik genom att utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Skapande med digitala verktyg
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Sammansatt uttryck
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
E
C
A
Analys av musikaliska uttryck
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikhistoria - Musikens funktioner och betydelse
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musikhistoria - Musikens sammanhang
Du behöver arbeta vidare för att uppnå betyget E
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: