👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk8 "Samband"

Skapad 2020-02-20 13:40 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Mall för planering, Frösåkersskolan. OBS! Kom ihåg att ändra ämne!
Grundskola 8 Matematik
Vi arbetar med matematiska samband. Upptäcker och beskriver olika samband med tabeller, grafer och formler.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • tolka olika typer av samband
 • beskriva samband med hjälp av tabeller
 • beskriva samband med hjälp av diagram
 • beskriva samband med hjälp av formler
 • koppla ihop formler med rätt graf
 • beskriva proportionella samband
 • betydelsen av begreppen; x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf, formel, linjära samband, proportionell, proportionalitet

 

Så här kommer du att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar

 • Problemlösning

 • Samtal och diskussioner i grupp/klass

 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid

 • Eget arbete - enskilt - hemma

 

Planering finns HÄR och på teams

Begrepp att känna till:

 • x-axel - Den vågräta axeln i ett rätvinkligt koordinatsystem.
 • y-axel - Den lodräta axeln i ett rätvinkligt koordinatsystem.
 • Tabell - Uppställning av värden i rader och kolumner
 • Diagram - Figur som visar ett statistiskt material
 • Graf - En kurva i ett koordinatsystem.
 • Formel - En ekvation (likhet) som beskriver ett samband mellan variabler
 • Linjära samband - Ett samband som kan beskrivas av en rät linje i ett koordinatsystem
 • Proportionell - En kostnad är proportionell mot en vikt om sambandet mellan kostnaden och vikten är en proportionalitet dvs att den ökar i samma takt som vikten
 • Proportionalitet - Ett samband som i ett koordinatsystem kan beskrivas med en rät linje som utgår från noll (origo) på båda axlar.

Filmer att se

Linjära samband
https://www.youtube.com/watch?v=L5P-0ptgEbk

Proportionalitet
https://www.youtube.com/watch?v=OwmUgiNKL90

Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp
https://www.youtube.com/watch?v=F28YifbxZtk&index=10&t=0s&list=PLMlR9kRViXqZdixX2sO9JUV-xaJyV5P_d
https://www.youtube.com/watch?v=IBDncm06nWA 

Mönster, samband och formler
https://www.youtube.com/watch?v=zZONQyLSD3M
https://www.youtube.com/watch?v=T_vOfduNtWc
https://www.youtube.com/watch?v=AU-uHKaKG74 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Du kommer att bedömas på ditt muntliga deltagande under genomgångar och klassrumsdiskussioner och inlämnade uppgifter. Samt på provet.

 Prov  torsdag del 1 och del 2 10/3 (v.10)

Planerad tidsåtgång:

v. 5-10