👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B - kapitel 2

Skapad 2020-02-20 15:27 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du få arbeta med sambanden mellan bråk, decimaltal och procent, klassificera information, tabeller och diagram, medelvärde, median, typvärde, statistik och sannolikhet.

Innehåll

RubrikProcent, statistik och sannolikhet

 

Period: Vecka 7-12

 

Arbetssätt: Vi kommer att arbeta med arbetsboken, problemlösning enskilt/grupp/helklass och digitalt med arbetsblad. 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde:

 

- 100% = EN HEL

- 1% = 1 hundradel = 0,01

- 10% = 1 tiondel = 0,1

- 25% = 1/4 = 0,25

- 50% = 1/2 = 0,5 (0,50)

- 75% = 3/4 = 0,75

- 20% = 1/5 = 0,2 (0,20)

- Räkna ut delar av antal (i %) t.ex. 32% av 100 kr, 20% av 40 äpplen.

- Använda rätt metod när du räknar ut antal % av 200, t.ex. 30% av 200 elever.

- Berätta hur stor del av en bild är målad (i % och bråk).

- Klassificera information och föra in det i en tabell och ett diagram.

- Vet vad begreppen medelvärde, median och typvärde är och hur man räknar ut det.

- Räkna ut hur stor sannolikheten är att något inträffar.

- Bedöma rimligheten på ett tal, uträkning och information. Är det möjligt eller omöjligt?

 

 

Utvärderingsformer: Du bedöms summativt och formativt, med skriftligt prov (fredag vecka 12) och uppgifter/deltagande i klassrummet.