👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media 3

Skapad 2020-02-21 10:26 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Engelska
Vi belyser olika aspekter av media ur olika människors perspektiv.

Innehåll

 

-Planeringens innehåll

- Ord/begrepp att kunna: ordflät relaterade till media (t.ex. yrken, film, TV)

 

- Arbetsformer:

Vi kommer att:

 • läsa och lyssna till olika typer av texter
 • titta på olika program som har med arbetsområdet att göra
 • tala kring innehållet i texterna samt beskriva ord och uttryck
 • träna ord/uttryck på olika sätt
 • genomföra diskussionsövningar i mindre och stor grupp
 • göra en skrivuppgift

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • kunna lyssna på och förstå talad engelska i olika sammanhang (i t.ex. klassrumssituationen, hörtexter och film)
 • behärska ordfält relaterade till media (t.ex. yrken, film, TV)
 • kunna läsa och förstå olika typer av texter med anknytning till temat
 • kunna föra samtal kring, berätta om och beskriva ex. en yrkesgrupp, film etc
 • delta i diskussioner och därvid kunna uttrycka dina åsikter
 • kunna uttrycka dig i skrift och anpassa språket efter syftet

 

- Bedömning baseras på exempelvis:

För att visa vad du kan ska du

 • vara aktiv i muntliga övningar och diskussioner på lektionerna
 • genomföra muntliga och skriftliga läxförhör på ord och uttryck
 • delta aktivt i diskussioner
 • lämna in skrivuppgifter

 

- Tidsplan: ung v 3-9

Medan v 6-9 kommer du att kunna välja att arbeta med någon av de följande uppgifter eller utifrån ett eget förslag. 

Uppgifter

 • An English news broadcast.

 • Analysing an advertisement

Matriser

En
Engelska Kunskapskraven 7-9

LÄS OCH HÖRFÖRSTÅELSE

F
E
C
A
Läsförståelse
Hur väl du förstår samt visar vad du förstår av det du läser
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hörförståelse
Hur väl du förstår samt visar vad du förstår av det du hör
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier att förstå
Förmågan att använda strategier (exempelvis genom att gissa ett ords betydelse utifrån sammanhanget)
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Använda källor
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

TALA OCH SKRIVA

F
E
C
A
Muntliga framställningar
Förmågan att formulera sig muntligt och visa språklig säkerhet
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftliga framställningar
Förmågan att formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängade. Eleven formulerar sig även i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
Till exempel genom att korrigera ordval och grammatik eller utveckla tankar och ideér.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

INTERAKTION / KOMMUNIKATION

F
E
C
A
Muntlig interaktion
Förmågan att uttrycka sig i samtal och diskussioner.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig interaktion
Samtalsliknande skriftlig kommunikation, till exempel i e-post, twittrande, chattar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
Hur du tar dig runt problem när du exempelvis inte kan ett visst ord. Kan lösas genom förslagsvis omformuleringar, synonymer eller frågor
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

REALIA

F
E
C
A
Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.