Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO – Fysik: Ellära

Skapad 2020-02-22 12:02 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi lär oss om el och elanvändning och att göra enkla elektriska kopplingar och ritar kopplingsscheman.

Innehåll

Ämne: NO – Fysik

Tidsperiod: v. 9-12

Bok: Fysik Direkt

Lärare: Liqin (Lili) Xue, liqin.xuetoro@edu.knivsta.se

Efter området ska du kunna

Ø Veta vad en atom består av och kunna rita en atom

Ø Ge några exempel på vad vi använder el till

Ø Förklara statisk elektricitet och kunna något sätt att skapa statisk elektricitet

Ø Förklara vad som menas med elektrisk ström och sluten krets

Ø Enheterna för ström och spänning

Ø Veta hur blixten i ett åskväder uppstår

Ø Veta hur man kan göra för att skydda sig mot blixten

Ø Veta hur ett batteri fungerar

Ø Veta vad en ledare är och ge exempel på bra ledare

Ø Veta vad en isolator är och ge exempel på isolatorer

Ø Förklara vad som menas med resistens

Ø Förstå och kunna förklara skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling

Ø Kunna göra elektriska kopplingar utifrån ett givet kopplingsschema

Ø Kunna rita upp kopplingsschema med korrekta symboler.

Ø Veta lite om elsäkerhet

Hur ska vi jobba?

 • Genomgångar och diskussioner
 • Laborativa moment
 • Studieuppgifter
 • Bedömningsuppgifter

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper inom ämnesområdet
 • din förmåga att analysera och dra slutsatser
 • din förmåga att genomföra mätningar och experiment

Filmer:

Övriga material  

Powerpoint elektricitet

https://www.slideshare.net/gulzay/ellra-del-1-vt-15

Film: Elektricitet

https://www.youtube.com/watch?v=EMgvzgjEx7k&list=PLp3NbHYYT6eSqf34p3epV0iQOueug0Lfr

Film: Hur åska bildas

https://www.youtube.com/watch?v=9dvNjDzOnK8

Film: Elsäkerhet

https://www.youtube.com/watch?v=HiGBqml4zn4

 

Preliminärt schema 

Vecka

Mån

Mån

Tor

9

Intro

 

Lab: Statisk elektricitet, glödlampa

Atomen

Laddningar

 

Statisk elektricitet

 

Elektrisk ström

s. 166–168

Elektrisk ström

 

Film från studi.net

10

Intro kopplingsscheman, symboler mm. s.170

Sluten/öppen krets s.168

 

Lab: Koppla efter givna scheman

Spänning, strömstyrka, s 169

Urladdning –blixten, s 167

Film: Fatta fakta –Elektricitet

 

Seriekoppling

 

Parallellkoppling s.171

 

Film från studi.net

 

Jobba med uppgifter och ordlista

11

Labb: Koppla efter kopplingsschema

 

Mäta strömstyrka och spänning

Ledare/isolatorer, s.169

 

Resistans, s.169

 

Elsäkerhet s.178

Repetition inför läxförhör

12

Labb: Resistans i metalltrådar

 

Inlämning

Repetition inför läxförhör

 Läxförhör

 

Bra begrepp: elektricitet, ström, negativa laddningar, elektroner, protoner, neutroner, atom, atomkärna, elektronskal, repulsion, attraktion, statisk elektricitet, strömkrets, sluten krets, batteri, pol, kopplingar, spänning, ledare, isolator, seriekoppling, parallellkoppling, attrahera, repellera, resistans, strömstyrka, volt, ampere

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: