Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 5

Skapad 2020-02-23 14:04 i Centralskolan Kristianstad
Argumenterande text
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument.

Innehåll

 

Innehåll:

Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument. 

Vi kommer att titta på strukturen för en argumenterande text gemensamt för att sedan gemensamt skriva en argumenterande text om skolmaten som jag vet ni har många åsikter om. 

Därefter blir uppgiften att skriva en egen argumenterande text om något av följande ämnen: 

-Mobilförbud i skolan

-Begränsad speltid på datorn hemma

- Åldersgräns på TV-spel 

- Skoluniform

- Högre veckopeng

Annat ämne är okej om du bibehåller strukturen för en argumenterande text.

Vi kommer att arbeta med kamratbedömning utifrån en given mall. 

 

Bedömning:

Bedömningen sker utifrån den argumenterande text du skriver, se lärandematris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Bedömning

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
E
C
A
RUBRIK
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
skriver en rubrik som berättar något om innehållet i texten.
skriver en rubrik som berättar om min åsikt.
skriver en rubrik som berättar om min åsikt och är lockande, provocerande eller rolig.
INLEDNING
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
skriver en rubrik som berättar om min åsikt och är lockande, provocerande eller rolig.
skriver en inledning där min åsikt och kort bakgrund framgår.
skriver en inledning där min åsikt och bakgrund tydligt framgår.
ARGUMENT OCH MOTARGUMENT
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
har två argument som förklarar min åsikt.
har tre argument som förklarar min åsikt och ett motargument. Ett av mina argument baseras på fakta.
har tre argument som förklarar min åsikt och flera motargument. Jag har flera argument som baseras på fakta.
AVSLUTNING
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
skriver en kort avslutning som sammanfattar min text.
skriver en kort avslutning som sammanfattar min text och uppmanar läsaren till handling.
skriver en avslutning som sammanfattar min text och uppmanar läsaren till handling.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få stavfel som inte stör förståelsen
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet - få stavfel
BINDEORD
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
använder mig av enstaka bindeord (För det första, För det andra, för att, eftersom)
använder mig av några olika bindeord (För det första, För det andra, För det tredje, för att, eftersom, dessutom)
använder mig av flera olika bindeord (För det första, För det andra, För det tredje, slutligen, för att, eftersom, dessutom, först, )
SIGNATUR
skriver under med mitt namn eller något annat passande.
skriver under med mitt namn eller något annat passande.
skriver under med mitt namn eller något annat passande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: