Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att hålla egen lektion åk 5-6

Skapad 2020-02-23 17:19 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
Under vecka 11 och framåt kommer eleverna på idrotten att få leda och planera en lektion själv eller ihop med en klasskompis. De ska här ta eget ansvar, visa ledaregenskaper och själva kunna ta hand om lektionen. Idrottslektionen ska innehålla en uppvärmning, en huvudaktivitet och en avslutning.

Innehåll

Innehåll

 

Syfte 

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din allsidiga rörelseförmåga, din samarbetsförmåga och förmåga att planera, värdera och praktiskt genomföra en idrottslektion. Samt ges möjlighet att samtala om egna upplevelser av den egna lektionen. Genom att få planera, genomföra och värdera en egen idrottslektion där du får planera en uppvärmning, huvudaktivitet och avslutning samt samtala, diskutera och motivera dina egna åsikter om lektionen i kommunikation med läraren och få feedback. 

 

Mål   

 • Kunna planera, värdera och genomföra en idrottslektion. 
 • Samtala om hur det känns att vara fysiskt aktiva och hur lektionen/planeringen gick och hur de påverkar ens hälsa och fysiska förmåga.
 • Utmana dig själv och våga ta an ledarrollen.
 • Deltar aktivt i de andras egna lektioner.

 

 

Metod

Genomgång med hur den egna lektionen ska se ut, att den ska ha en uppvärmning, huvudaktivitet och avslutning. Sedan får eleverna bestämma om de vill vara själva eller tillsammans med en kamrat. Därefter får de sätta sig ner och börja planera sin lektion och även skriva ned vad man tränar på i de olika momenten. Jag kommer gå igenom hur eleverna kan planera och genomföra lektionen med bra flyt och struktur samt gå igenom hur eleverna ska vara tydlig gentemot klassen i genomgången av lektionen. 

 

Bedömning & Dokumentation

Det som bedöms är hur du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar, din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Har en noggrann planering. Har en tydlighet i genomgångar så alla förstår vad som ska göras, tydlig struktur och flyt i själva aktiviteterna, Koordination i gruppen om man är flera som håller lektion ihop (en bra och effektiv uppdelning av arbetsuppgifter för att få lektionen att fungera på ett bra vis. Aktiviteten hos den/de som håller i lektionen (att vara aktiv som lektionshållare, komma med tips till andra, peppa dem, berömma och uppmuntra). Samtalar om hur det kändes att vara fysiskt aktiva och hur lektionen/planeringen gick och hur de påverkar ens hälsa och fysiska förmåga.

Genom att observera och anteckna hur aktiva eleverna är, hur lektionen och aktiviteterna hos den/de som håller i lektionen går samt samtala och höra eleverna åsikter och tankar kring sin egna lektion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris egen lektion

Egen lektion

Nivå 1
Jag...
Nivå 2
Jag...
Nivå 3
Jag...
Planering och genomförande
Har planerat och genomfört en uppvärmning, huvudaktivitet och avslutning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har planerat och genomfört en uppvärmning, huvudaktivitet och avslutning på ett relativt väl fungerande sätt. (D.v.s. Tänkt på uppvärmning, materiel, aktiviteter och nedvarvning, samt ev. lagindelningar.)
Har planerat och genomfört en uppvärmning, huvudaktivitet och avslutning på ett väl fungerande sätt. (D.v.s. Tänkt noga igenom på uppvärmning, materiel, aktiviteter och nedvarvning, samt ev. lagindelningar. Samt haft en röd tråd.)
Samtala om aktivitet
 • Idh  E 6
Samtalar om hur planeringen/lektionen gick och hur det kändes samt hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder enstaka ord och begrepp.
Samtalar om hur planeringen/lektionen gick och hur det kändes samt hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder några ord och begrepp.
Samtalar om hur planeringen/lektionen gick och hur det kändes samt hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder flera passande ord och begrepp.
Delaktighet
 • Idh  E 6
Deltar till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer efter bästa förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: