👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika - en personligt skriven text

Skapad 2020-02-24 09:28 i Fuxernaskolan 7-9 Lilla Edet
Att skriva en krönika
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en krönika. Vi kommer att prata om hur en krönika är uppbyggd och vad som kännetecknar den här genren. Du ska få läsa och diskutera olika krönikor, för att bli så insatt som möjligt. Därefter kommer du att få välja ett ämne som du ska skriva en egen krönika om.

Innehåll

Varför krönika?

Syftet med detta område är att du ska utveckla din förmåga att skriva olika sorters texter, och i detta fall just krönikan. Det är också en text där du och dina tankar får stå i centrum, samtidigt som du ska försöka att skapa igenkänning hos allmänheten.

 

Undervisning

Du kommer att få en genomgång av syftet med och strukturen (uppbyggnaden) av en krönika. Då får du exempel på typiska ingredienser som bör ingå vid skrivandet av en krönika och hur man anpassar språket efter genren. Tonen är relativt viktig, så den kommer vi att prata en del om.

Genomgång krönika i Gleerups Svenska 7-9

Du kommer att få läsa några olika krönikor. 

Du kommer till sist få som uppgift att skriva en egen krönika om ett valfritt ämne.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din krönika och hur denna är komponerad och därmed bedöma huruvida du använt dig av de typiska drag som ska finnas i en krönika. Jag bedömer naturligtvis även ditt språk, hur du använder dig av detta, både språkligt och grammatiskt. Avslutningsvis så kommer jag att bedöma hur du håller ihop ditt resonemang med hjälp av åsikter och slutsats.

Uppgifter

 • Kamratrespons krönika

 • Krönika: läsförståelse

 • Analysera en krönika

 • Skriva en krönika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA

Matriser

Sv SvA
Krönika

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av krönikan.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen om och bearbeta text
Eleven kan ge ett enkelt omdöme om en krönikas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen krönika mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge ett utvecklat omdöme om en krönikas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen krönika mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om en krönikas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen krönika mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.