Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2020-02-24 09:37 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har sett och hört att barnen har ett stort intresse för allt som rör kroppen. Därför ska vi utforska detta närmare.

Innehåll

Syfte:

Att ta tillvara på barnens ökande intresse för kroppen och våra sinnen och ge dem en fördjupad kunskap.

 

Mål:

Ge barnen en ökad förståelse för kroppen och dess funktioner.

Belysa vikten av äganderätten till sin egen kropp. 

Ge barnen ökad kunskap av vikten mellan vila och aktivitet. 

Ge barnen ett ökat ordförråd för att kunna sätta ord på kroppen, kroppsdelar samt känslor. 

 

Genomförande:

Vi kommer att arbeta med litteratur, UR- filmer och genomskapande om kroppen och våra sinnen.

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar kontinuerligt med hjälp utav unikum. Även genom observationer och diskussioner med hela barngruppen samt det enskilda barnet. 

 

Utvärdering/ analys:

Vi analyserar och diskuterar i arbetslaget då med hjälp av vår blogg på unikum samt annan dokumentation kring vad barnen uttryckt och diskuterat om samt skapat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: