Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stella- Studera fåglar i vår närmiljö

Skapad 2020-02-24 10:01 i 093431 Förskolan Vega Tolv Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Fortsätta att identifiera fåglar i närmiljö. 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Vi ska fortsätta att uppmärksamma på att fåglar är olika: storlekar, färger och läten.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Fokus blir på hitta, identifiera fåglarna i parken.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Vad är det för fågel?

Är det stor eller liten?

Hur de låter?

Hur flyger dem?

Titta på deras färger. Uppmärksamma på deras egenskaper.

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 

 Vi har tittat på film och läste böcker om olika fåglar. Vi skapade fågelmatare. De blir glada att känna igen dem.

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 Vi tänker att ämnet "fåglar" är fortfarande roligt och man kan lära sig mycket om naturen och vår omgivning.

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: