Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-02-24 10:06 i Stallbackens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Barnen får träna motorik, balans och lära känna sin egen kropp på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

.

 

 

Var är vi?

 

 I vår barngrupp upplever vi att barnen har behov av att röra sig. Vi motiverar och inspirerar barnen till att röra sig och uppmuntrar ett aktivt förhållningssätt med motion.

Vart ska vi?

 

  Vi vill att barnen ska få utforska och prova olika planerade rörelseaktiviteter i mindre grupper inomhus. Det ska lära känna sin kropp och utifrån det sin egen förmåga. Barnen ska få känna glädje, växa i sitt självförtroende, träna på turtagning och samarbete, följa instruktioner och lära sig nya begrepp. När barnen rör sig ökar deras inlärningsförmåga och bidra till en bättre hälsa.


Hur gör vi?

 

Vi delar in barngruppen i mindre grupper. Där varje barn får större möjlighet att synas och utrycka sina åsikter. Det har möjlighet att vara med och påverka aktiviteten med egna önskemål. Vi tränar på samarbete vid fram och bortplockande av material. Lära sig ta hänsyn till varandra och vara rädd om material. Vi dokumentera genom bilder och samtal med barnen och följer deras utvecklingsprocess. 

Vi upplevde att barnen blev mer nyfikna och visade mer intresse för våra rörelse aktiviteter. Barnen blev mera motiverade och kreativa tillsammans med kompisar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: