Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning som verktyg i utbildningen

Skapad 2020-02-24 10:08 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Genom högläsningen ska vi erbjuda barnen en stimulerande miljö där de får förutsättningarna att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Vi har alltid haft högläsningen som en del i utbildningens utbud och vi har läst mycket för barnen och barnen har ett intresse för böcker och uppskattar olika böcker och innehåll. Det vi vill utveckla nu är att göra om miljön så att olika typer av böcker finns tillgängliga i olika miljöer på förskolan. Att vi som pedagoger använder högläsningen som en del i undervisningen och även att vi lägger till digitala redskap som en aktiv del i högläsnings undervisningen. 

 

 

Syfte och mål      

 

Varför ska vi erbjuda barnen detta? 

Det här ska vi erbjuda barnen för att ge barnen förutsättningar att använda och förstå begrepp, förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter, skapa ett intresse för berättelser och texter, ge barnen förutsättningar för ett nyanserat talspråk och ordförråd. Vi vill även skapa ett intresse för skriftspråk och symboler och hur de kan användas för att förmedla budskap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

 

Vad ska vi ge barnen möjligheter att förstå/utveckla?

Det är via böcker, digitala verktyg och högläsningen som vi har möjlighet att använda oss av och synliggöra olika språk, både de svenska språket och andra modersmål som vi har på förskolan. Här har vi möjlighet att skapa en förståelse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald.  

 

 

Vi har nått målen när

 

Hur ser vi att ett lärande skett?

När barnen aktivt väljer högläsning som aktivitet, när vi har en förståelse för att böcker kan bidra i lek och olika miljöer, när barnen är medvetna om att PollyGlutt är ett verktyg där vi kan lyssna till olika språk och när alla barnen känner en delaktighet i böcker oavsett modersmål. 

 

 

Genomförande  

Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig? 

Genom att vi skapar tillfällen för högläsning och reflektioner kring högläsningen, både planerade och spontana 

När kan de lära sig det? 

Barnen kan lära sig genom att få möjlighet att utföra och upprepa det som vi planerat 

Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?

vi behöver se över våra olika delar på förskolan för att sedan lägga till böcker med olika teman i olika miljöer tex. Kokböcker i köksleken 

Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle?

Vi pedagoger väljer ut litteratur utifrån vad som passat tillfället och vad vi vill beröra eller uppmärksamma.   

Hur behöver pedagogen/pedagogerna förbereda sig?

vi pedagoger behöver ha koll på vårt bokutbud och även hur PollyGlutt fungerar och vad som finns tillgängligt 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: