Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i spanska v.8 version 2

Skapad 2020-02-24 10:10 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola F Moderna språk - språkval

Innehåll

Innehåll

Prov v. 8

Du ska kunna beskriva hur någon ser ut, vilka kläder personen har på sig och hur personen är. Du ska också kunna väder, veckodagar, månader och årstider samt siffror.

 

På provet kommer:

- Siffror 0-100 (orden vi hade i läxa före jul)

- Veckodagar, månader och årstider (orden vi hade i läxa före jul)

- Väder (orden vi hade i läxa före jul)

- Färger

- Kläder

- Ord för utseende och egenskaper

- Verbet LLEVAR

- Oregelbundna verb SER, TENER, ESTAR

 

Vi utgår från texterna:

- “Qué tiempo hace?” s. 36-37 Colores 7

- “El clima de tres ciudades” s. 38-39 Colores 7

- “Feliz cumple! s. 64-65 Colores 7

- “En la tienda de ropa” s. 70-71 Colores 7

- “Las personas en la clase” Häftet s. 30-31

 

Innan provet, se till att du gjort de flesta övningarna i boken:

Siffror (s. 149), Veckodagar, månader (s. 156), Verb (s. 159), 

Kläder + färger (s. 108-113), Månader (s. 100-101)

Siffror + väder (s. 58-65) 

Övningar i häftet - “Las personas en la clase” (kläder, utseende, egenskaper)

Övriga uppgifter vi arbetat med i klassrummet.

 

Matriser

M2
Maja Beskowskolan prov i spanska

F
E
C
A
Hörförståelse
Du förstår enstaka ord och fraser men du missar ännu viktig information.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Läsförståelse
Du förstår enstaka ord och fraser men du missar ännu viktig information.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Ord, begrepp och grammatik
Du har inte tillräckliga kunskaper om de ord, begrepp och den grammatik som vi arbetat med.
Du har grundläggande kunskaper om de ord, begrepp och den grammatik som vi arbetat med.
Du har goda kunskaper om de ord, begrepp och den grammatik som vi arbetat med.
Du har mycket goda kunskaper om de ord, begrepp och den grammatik som vi arbetat med.
Skriva
Du skriver enstaka ord men kan ännu ej formulera begripliga meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: