Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hatchet

Skapad 2020-02-24 10:18 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 9 Engelska
Thirteen-year-old Brian Robeson is travelling by single-engine plane to visit his father for the first time since the parent's divorce. When the plane crashes, killing the pilot, the sole survivor is Brian. He is alone in the Canadian wilderness with nothing but his clothing, a tattered windbreaker, and the hatchet his mother had given him as a present

Innehåll

Under vecka 10-14 kommer vi att gemensamt läsa boken Hatchet av Gary Paulsen. I boken möter vi Brian som efter en flygplansolycka blir strandsatt i den kanadensiska vildmarken. Under arbetet besvarar ni frågor som är publicerade i Google Classroom. Det är viktigt att ni kontinuerligt arbetar med er läsjournal (frågorna) så att såväl läsning som frågor är klara tisdag vecka 14.

Vid enstaka tillfällen kommer ni även att, inte mindre grupper, diskutera innehållet av det ni har läst. 

 

Konkretisering av mål

Det huvudsakliga målet för området är att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. Eftersom de ska visa sin förståelse av romanen genom att skriva en läsjournal kommer de även att utveckla sin förmåga att uttrycka sig skriftligt. Eleverna tränar även sin muntliga förmåga genom att vid enstaka tillfällen diskutera bokens innehåll i mindre grupper.

 

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att utgå från romanen Hatchet av Gary Paulsen. Eleverna kommer att läsa/lyssna på berättelsen och visa sin förståelse genom att svara på frågor/göra uppgifter i en läsjournal efter varje kapitel. Vi kommer även att diskutera bokens innehåll i mindre grupper.

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma hur väl du förstår det huvudsakliga innehållet i boken och om du även uppfattar detaljer. Jag kommer också att bedöma hur du visar din förståelse. Kan du översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehållet (för betygssteg E) eller ligger din förståelse på en högre nivå? Samtliga böcker återlämnas tisdag 31 mars. Ni lämnar då även in er kompletta läsjournal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Läsförståelse - Hatchet year 9

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår delar av det du läser men inte helhet och/eller detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet i texten och väsentliga detaljer i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texten. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Behöver stöd för att besvara frågor.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med textens
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför).
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll.
Kopierare delar av texten utan att besvara frågan.
Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: