Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel med åk 5

Skapad 2020-02-24 10:28 i Hallsta skola Norrtälje
Ackordsspel i grupp.
Grundskola 4 – 6 Musik
Under musiklektionerna kommer ni att att lära er att spela enkla låtar på ett ackordinstrument dvs. gitarr eller keyboard samt att spela rytminstrument/klappa till. Vi går först igenom instrumenten (hur man hanterar och spelar dem) samt hur man läser spelanvisningarna. Du arbetar sedan i grupp, på egen hand (stationer) och i par för att lära dig ackorden. Sedan kommer vi att spela låtarna i grupper och i helklass. Vi lyssnar på, sjunger och analyserar låtarna gemensamt. Vi övar även på att hålla en gemensam puls. Med hjälp av spel-loggen lär vi oss att utvärdera och förbättra vårt spel.

Innehåll

Detta ingår i uppdraget

 • Lär dig sången/sångerna (genom att gemensamt sjunga dem och genom att lyssna, tex på youtube).
 • Lär dig att lyssna efter musikaliska byggstenar och återkommande delar i en låt (t ex refräng, vers). 
 • Lär dig att klappa och räkna fyrtakten i sångerna. 
 • Lär dig den nödvändiga kunskapen för att kunna hantera och spela på instrumenten. (gitarr- och keyboardkörkort) 
 • Lär dig minst de två ackorden på ett av instrumenten. 
 • Öva på att byta mellan ackorden.
 • Spela tillsammans i grupper och i klassen. 

Uppgifter

 • Repetition gitarrens delar 19/3

 • Repetition gitarrens delar 19/3

 • Repetition gitarrens delar 19/3

 • Repetition gitarrens delar 19/3

 • Repetition gitarrens delar 19/3

 • Repetition gitarrens delar 19/3

 • Repetition gitarrens delar 19/3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Ackordspel

Förmågor

Bedömning av förljande förmågor:
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Sjunga
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Elven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Ackompanjera
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven bidrar med ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Musicera
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med timing.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger och spelar på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Reflektion om musicerande
 • Mu  4-6
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: