Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sigma 4b kap 1 Decimaltal

Skapad 2020-02-24 11:07 i Centralskolan Lerum
Addition och subtraktion talområde 0-10 000
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde ska du få träna på att lösa problem med decimaltal. Du kommer att få lära dig tiondelar och hundradelar och deras egenskaper. Vi kommer att jämföra med bråk, storleksordna, addera och subtrahera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sigma 4b kap 1 Decimaltal

Decimaltal

Ej visade kunskaper
Delvis visade kunskaper
Visade kunskaper
Visat fördjupade kunskaper
Tiondelar
Hundradelar
Jämföra bråk och decimaltal
Storleksordna decimaltal
Avrunda decimaltal
Addera decimaltal
Subtrahera decimaltal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: