👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2020-02-24 11:40 i Diseröds skola Kungälv
Planering om Rymden
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer i temaområdet rymden att få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder. Vi kommer också att prata om vårt solsystem med planeter och om vår närmaste stjärna solen samt hur vetenskapsmännen tror att allt startade (Big bang).

Innehåll

Syfte

Du kommer i temaområdet rymden att få lära dig om:

 • jordens, solens och månens rörelser
 • månens faser
 • några olika stjärnbilder 
 • vårt solsystem med planeter och solen
 • hur vetenskapsmännen tror att allt startade (Big bang)

Arbetssätt

Vi kommer att lära oss om rymden genom att ha:

 • genomgångar i storgrupp
 • praktiska övningar
 • grupparbete
 • läsa texter (fakta och berättelser)
 • skriva texter (faktatexter och berättande texter)
 • titta på filmer
 • bilduppgifter (skapa i 2D och 3D)
 • samtal (förmågan att diskutera, och samtala och återberätta)
 • skapa sin egen stjärnbild (stjärntecken)
 • mm

Bedömning

 • Du ska kunna förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och visa detta med hjälp av rekvisita.
 • Du ska kunna berätta om månens olika faser.
 • Du ska känna igen och namnge några stjärnbilder som vi kan se på vår stjärnhimmel.
 • Du ska känna igen och kunna namnge några planeter i vårt solsystem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Rymden åk 2

Uppnått målen
Behöver träna lite mer
Du kan förklara jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du kan förklara jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
Jag behöver träna mer på att förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
Du kan berätta om månens faser.
 • NO   3
Jag kan berätta om månens faser.
Jag behöver träna mer på att berätta om månens faser och vad dessa beror på.
Du kan namnge någon stjärnbild som du kan se på stjärnhimlen.
 • NO   3
Jag kan namnge någon stjärnbild på stjärnhimlen.
Jag behöver träna mer på stjärnbilderna på himlen.
Du kan nämna några planeter i vårat solsystem.
Jag kan nämna några planeter i vårat solsystem.
Jag behöver lära mig några planeter i vårat solsystem.