Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 7 vt-20

Skapad 2020-02-24 11:53 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Matematik
När du arbetat med det här avsnittet har du lärt dig: - vad ett bråk är - vad en andel är - att skriva ett tal i bråkform och i blandad form - att beräkna delen av det hela - att jämföra bråk - att förlänga och förkorta bråk - att addera och subtrahera bråk - att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform - att beräkna hur mycket en viss procent av något är - göra beräkningar av höjning och sänkning i procent - beräkna hur många procent en andel är - förstå och använda procent vid jämförelser - uttrycka andelar i bråkform, procentform och decimalform - beräkna hur mycket 100% är.

Innehåll

Tidsperiod 

v.6 - 14  

När du arbetat med bråk och procent har du lärt dig:


- vad ett bråk är
- vad en andel är
- att skriva ett tal i bråkform och i blandad form
- att beräkna delen av det hela
- att jämföra bråk
- att förlänga och förkorta bråk
- att addera och subtrahera bråk
 - att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

- att beräkna hur mycket en viss procent av något är
- göra beräkningar av höjning och sänkning i procent
- beräkna hur många procent en andel är
- förstå och använda procent vid jämförelser
- uttrycka andelar i bråkform, procentform och decimalform
- beräkna hur mycket 100% är.

Så här kommer vi att arbeta:

Genomgångar

Eget arbete med rutinuppgifter

Problemlösning

Gruppövningar

 Planering

Kapitel 4 och 5- bråk och procent

 

 

             Vecka                                                 Avsnitt                                               Klar till och med s.

 

 

              8

 

 

 

      Jämföra bråk

      Förlänga/förkorta

      Addera/subtrahera bråk

      Tal i bråk- och decimalform

    

                    163

 

              9

 

 

       Diagnos

       Blå/röd kurs

 

                 Blå- 171

                 Röd- 181            

 

              10

 

       Fortsatt arbete med blå/röd kurs

       Start-Procent

 

                 Blå- 176

                 Röd- 181

                 Procent- 193

 

              11

 

 

 

       Tiondel, femtedel osv. i procentform

       Höjning och sänkning

       En hundradel =1%

       Beräkna det nya värdet

       Hur många procent?

 

                    199

       

              12

 

 

 

       Bråkform, decimalform och procentform

       Räkna med procent i decimalform

       Beräkna det hela

       Blandat med procent

       Diagnos

 

                    203

 

             13

 

 

 

      Fortsatt arbete med blå/röd kurs

 

 

                   

                   Blå-216

                 Röd-  222

 

              14

      Sammanfattning/

repetition

      PROV

 

 

Kunskapskrav och bedömning

 

Du kommer att bli bedömd på:

 

 • ditt deltagande i olika lektionsaktiviteter samt

 • din förmåga att föra diskussioner framåt

 • de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häfte samt på skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: